Промяната на тази контрола ще презареди тази страница
iPhone X

Програма за подмяна на iPhone X дисплей във връзка с проблеми на сензорната повърхност

Apple установи, че някои iPhone X дисплеи може да имат проблеми на сензорната повърхност поради неуспешното изпълнение на компонент на дисплея. На засегнатото устройство може да се наблюдава следното:

  • Дисплеят или част от него е неотзивчива или е отзивчива на докосване, но с прекъсвания
  • Дисплеят реагира, без да е докоснат

Apple или оторизиран сервиз на Apple ще подмени дисплея на отговарящи на изискванията устройства безплатно.

Другите модели на iPhone не са част от тази програма.

Процес на сервизно обслужване

Открийте оторизиран сервиз на Apple, за да получите сервизно обслужване на вашия iPhone X. Вашият iPhone ще бъде тестван, преди да бъде извършено каквото и да е сервизно обслужване, за да се провери дали отговаря на изискванията за тази програма.

Ако имате въпроси или се нуждаете от допълнително съдействие, се свържете с поддръжката на Apple.

Преди сервизното обслужване архивирайте вашия iPhone в iTunes или iCloud. Научете повече относно подготовката за сервизно обслужване на вашия iPhone.

Ако вашият iPhone X има някаква повреда, която възпрепятства ремонта, като например напукване на екрана, повредата ще трябва да бъде отстранена преди сервизното обслужване. В някои случаи може да се изисква плащане, свързано с допълнителния ремонт.

Допълнителна информация

Apple има право да ограничи поправката до страната или региона на първоначалната покупка. За устройства iPhone X, закупени в страни от Европейската икономическа зона (ЕИЗ), сервизът е достъпен в другите страни от ЕИЗ.

Тази програма на Apple не удължава стандартното покритие на гаранцията на iPhone X.

Ако считате, че вашият iPhone X е засегнат от такъв проблем, и сте заплатили подмяна на дисплея, можете да се свържете с Apple за възстановяване на средствата.

Програмата покрива засегнати устройства iPhone X за период от 3 години след първата продажба на дребно на устройството.

Информацията е актуална към 09.11.2018 г.