Промяната на тази контрола ще презареди тази страница
13-инчов MacBook Pro

Програма за ремонт на подсветка на дисплей на 13-инчов MacBook Pro

Apple установи, че малък процент от 13-инчовите дисплеи на MacBook Pro могат да проявят едно или повече от следните поведения:

  • Подсветката на дисплея постоянно или с прекъсвания показва вертикални ярки области по цялата долна част на екрана
  • Подсветката на дисплея изцяло спира да работи

Засегнатите устройства са продавани между октомври 2016 г. и февруари 2018 г. Apple или оторизиран сервиз на Apple ще обслужи безплатно засегнатите устройства MacBook Pro.

Модели, които отговарят на изискванията

За да идентифицирате модела на своя компютър и да проверите дали отговаря на изискванията за тази програма, изберете менюто на Apple () > About This Mac (Относно този компютър Mac). Моделите, които отговарят на изискванията, са изброени отдолу.

  • MacBook Pro (13­инчов, 2016 г., четири порта Thunderbolt 3)
  • MacBook Pro (13­инчов, 2016 г., два порта Thunderbolt 3)

Забележка: Няма други модели ноутбуци Mac, които да са част от тази програма.

Процес за сервизно обслужване

Открийте оторизиран сервиз на Apple, за да получите обслужване за своя дисплей. Вашият MacBook Pro ще бъде тестван, преди да бъде извършено каквото и да е сервизно обслужване, за да се провери дали отговаря на изискванията за тази програма.

Ако имате въпроси или се нуждаете от допълнителна помощ, се свържете с поддръжката на Apple.

За да подготвите своето устройство за сервизно обслужване, архивирайте своите данни.

Забележка: Ако вашият MacBook Pro има някаква повреда, която възпрепятства обслужването, ще се наложи първо тя да бъде отстранена. В някои случаи може да се изисква плащане, свързано с ремонта.

Допълнителна информация

Тази международна програма на Apple не удължава стандартната гаранция на вашия MacBook Pro.

Ако считате, че вашият MacBook Pro е засегнат от този проблем, и сте заплатили за поправка на дисплея, можете да се свържете с Apple за възстановяване на средствата.

Програмата покрива отговарящи на условията модели MacBook Pro за 5 години след първата продажба на дребно на устройството или 3 години от началната дата на тази програма, което от двете е по-дълго.

Информацията е актуална към 15.1.2021 г.