Hướng dẫn sử dụng TextEdit

dành cho macOS Mojave

Hộp thoại Lưu với menu bật lên Định dạng tệp ở dưới cùng.

Chuyển tài liệu văn bản đa dạng thức sang các định dạng khác

Với TextEdit, bạn có thể mở và sửa tài liệu văn bản đa dạng thức được tạo trong các ứng dụng xử lý văn bản khác, bao gồm Microsoft Word và OpenOffice. Bạn cũng có thể lưu các tài liệu của mình ở một định dạng khác để chúng tương thích với các ứng dụng khác.

Cách mở, sửa và chuyển đổi tài liệu

Tệp HTML trong chế độ soạn thảo mã.

Tạo và sửa tài liệu HTML

Bạn không cần ứng dụng đặc biệt để ghi hay sửa mã HTML—chỉ cần sử dụng TextEdit. Bạn có thể hiển thị tài liệu HTML như bạn sẽ thấy tài liệu đó trong trình duyệt hoặc sử dụng TextEdit làm trình sửa mã.

Cách tạo hoặc sửa mã HTML

Hình ảnh với hình trái tim được vẽ trên đó bằng công cụ Đánh dấu.

Đánh dấu hình ảnh

Bạn có thể viết hoặc vẽ lên các hình ảnh trong các tệp văn bản của mình bằng cách sử dụng các công cụ trên thanh công cụ Đánh dấu.

Cách đánh dấu hình ảnh

Để duyệt qua Hướng dẫn sử dụng TextEdit, hãy bấm vào Bảng mục lục ở đầu trang.