Biểu tượng Giáo Viên.

Tạo bài tập, xem tiến độ và cộng tác với học sinh

Schoolwork cho phép bạn dễ dàng tạo lớp học, giao bất cứ thứ gì từ trang tính đến hoạt động trong ứng dụng giáo dục, sau đó xem tiến độ học tập và cộng tác với học sinh của bạn trong thời gian thực.

Giới Thiệu Về Lớp, Bài Tập, Và Học Sinh/Sinh Viên Trong Schoolwork

Biểu tượng Quản Lý.

Quản lý lớp học, giáo viên và học sinh trong Schoolwork

Cài đặt Schoolwork bằng cách đăng ký Apple School Manager, cài đặt tài khoản giáo viên và học sinh, tạo lớp học, cài đặt ứng dụng Schoolwork và bật tính năng tiến độ học tập.

Nhận Cài Đặt Cho Schoolwork

Để khám phá Hướng Dẫn Sử Dụng Schoolwork, hãy chạm vào Bảng Mục Lục ở đầu trang hoặc nhập từ hay cụm từ vào ô tìm kiếm.

Nếu bạn cần được hỗ trợ thêm, hãy truy cập Education Support (Hỗ Trợ Giáo Dục).

Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.