Cửa sổ Tin nhắn với một vài cuộc hội thoại được liệt kê trên thanh bên ở bên trái và một cuộc hội thoại đang hoạt động ở bên phải. Cuộc hội thoại bao gồm hiệu ứng tin nhắn hoa giấy, ảnh và Tapback trên tin nhắn cuối cùng.

Gửi tin nhắn vô hạn

Nếu bạn bè của bạn có iPhone, iPad, iPod touch hoặc máy Mac, bạn có thể gửi cho họ tin nhắn không giới hạn bằng iMessage. Bao gồm các ảnh (thậm chí là Live Photos), Tapback, hiệu ứng tin nhắn, v.v.

Cách gửi tin nhắn

Cửa sổ Tin nhắn với một vài cuộc hội thoại được liệt kê trên thanh bên ở bên trái và bản chép lại đang hiển thị ở bên phải. Các bong bóng tin nhắn có màu lục, biểu thị rằng tin nhắn đã được gửi dưới dạng tin nhắn văn bản SMS.

Nhắn tin cho bất kỳ ai, trên bất kỳ thiết bị nào

Nếu bạn có iPhone, bạn có thể gửi tin nhắn SMS cho bất kỳ ai bằng bất kỳ thiết bị nào, ngay từ Tin nhắn trên máy Mac của bạn. Khi họ nhắn tin lại cho bạn, bạn sẽ không cần phải chạy bổ đi lấy iPhone – chỉ cần trả lời trên máy Mac của bạn.

Cách thiết lập iPhone để nhận tin nhắn văn bản SMS trên máy Mac của bạn

Chế độ xem Chi tiết, với các nút gọi, video và chia sẻ màn hình bên dưới tên của người bạn của bạn.

Chuyển từ nhắn tin sang trò chuyện

Khi bạn muốn trực tiếp trò chuyện với bạn bè của mình hoặc chia sẻ màn hình, bạn có thể thực hiện việc đó ngay từ cuộc hội thoại tin nhắn.

Cách thực hiện cuộc gọi video FaceTime từ Tin nhắn

Màn hình máy Mac với hai cửa sổ được mở: cửa sổ Tin nhắn với năm ảnh được chia sẻ dưới dạng ngăn xếp trong cuộc hội thoại và cửa sổ Ảnh với ảnh tương tự (và các mục khác) trong phần Được chia sẻ với bạn của thư viện.

Tìm nội dung được chia sẻ với bạn

Dễ dàng tìm thấy các liên kết, ảnh và nội dung khác được chia sẻ với bạn trong Tin nhắn trong phần Được chia sẻ với bạn mới trong ứng dụng tương ứng, chẳng hạn như Ảnh hoặc Podcast. Bạn có thể ghim nội dung được chia sẻ để chuyển và tìm thấy nội dung đó một cách dễ dàng trong chế độ xem Chi tiết của cuộc hội thoại, trong tìm kiếm Tin nhắn cũng như trong Được chia sẻ với bạn.

Cách theo dõi nội dung được chia sẻ

Để khám phá Hướng dẫn sử dụng Tin nhắn, hãy bấm vào Bảng mục lục ở đầu trang hoặc nhập một từ hoặc cụm từ vào trường tìm kiếm.

Nếu bạn cần thêm trợ giúp, hãy truy cập trang web Hỗ trợ Tin nhắn.

Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.