Trợ giúp Mac

Chào mừng bạn đến với macOS

Máy Mac của bạn bao gồm macOS, hệ điều hành tiên tiến nhất trên thế giới dành cho máy để bàn. macOS bao gồm các tính năng và ứng dụng mà bạn sẽ dùng hàng ngày và cho phép máy Mac, iPhone, iPad, iPod touch và Apple Watch của bạn hoạt động cùng nhau.

Máy tính Mac đang hiển thị các ứng dụng đang được mở trên màn hình nền.
Biểu tượng Handoff của ứng dụng từ Apple Watch ở bên trái của Dock.

Làm việc liền mạch trên tất cả các thiết bị của bạn

Máy Mac có thể hoạt động với các thiết bị khác, do đó, bạn không bị gián đoạn luồng công việc trong ngày của mình. Ví dụ: Handoff cho phép bạn bắt đầu báo cáo trên iMac, tiếp tục báo cáo đó trên iPad, sau đó hoàn tất tại bàn làm việc của mình. Để kiểm tra xem máy Mac của bạn có cho phép Handoff, hãy bấm vào biểu tượng Tùy chọn hệ thống trên Dock, sau đó bấm vào Cài đặt chung. Tìm hiểu thêm về Handoff.

Một vài cửa sổ ứng dụng đang mở trên màn hình nền.

Làm được nhiều việc hơn với các ứng dụng trên máy Mac của bạn

Máy Mac của bạn có sẵn các ứng dụng thú vị để thực hiện các công việc hàng ngày—Safari cho duyệt web, Tin nhắn để nhắn tin, Ảnh để chia sẻ ảnh, v.v. Để mở ứng dụng, bấm vào biểu tượng của ứng dụng đó trên Dock. Để xem tất cả các ứng dụng trên máy Mac của bạn, hãy bấm vào biểu tượng Launchpad trên Dock. Tìm hiểu thêm về các ứng dụng trên máy Mac.

Cửa sổ Spotlight đang hiển thị các kết quả về trạng thái chuyến bay.

Tìm kiếm trong máy Mac và rộng hơn nữa

Quên vị trí bạn đã lưu tài liệu? Muốn kiểm tra danh sách phim? Sử dụng Spotlight để tìm kiếm các ứng dụng, ảnh và các tệp khác trên máy Mac của bạn cũng như nhận trạng thái chuyến bay, tin tức, thể thao, thời tiết và các nội dung khác từ web. Spotlight thậm chí có thể thực hiện quy đổi và tính toán. Để tìm kiếm, hãy bấm vào biểu tượng Spotlight trên thanh menu và bắt đầu nhập. Tìm hiểu thêm về Spotlight.

Ứng dụng Tin nhắn trên máy Mac và trên iPhone đang hiển thị cùng một hội thoại.

Xem nội dung của bạn trên mọi thiết bị

Khi bạn lưu giữ thông tin và tệp của mình trong iCloud, bạn luôn luôn có thể truy cập vào phiên bản mới nhất trên mọi thiết bị. Để thiết lập iCloud, hãy bấm vào biểu tượng Tùy chọn hệ thống trên Dock, bấm vào iCloud, sau đó đăng nhập bằng ID Apple của bạn. Tìm hiểu thêm về iCloud.

Ví dụ về màn hình nền có Dock được định vị ở cạnh bên trái và ảnh màn hình nền tùy chỉnh.

Tạo nét độc đáo cho máy Mac của bạn

Bạn luôn khác biệt—máy Mac của bạn cũng có thể như vậy. Sử dụng ảnh ưa thích của bạn làm ảnh màn hình nền, di chuyển Dock sang bên hoặc thay đổi giọng nói mà Siri sử dụng. Để khám phá tất cả các cách tùy chỉnh máy Mac của bạn, hãy bấm vào biểu tượng Tùy chọn hệ thống trên Dock. Tìm hiểu thêm về Tùy chọn hệ thống.

Để có chuyến tham quan nhanh về macOS High Sierra, hãy xem Tính năng mới trong macOS. Nếu bạn mới sử dụng máy Mac, hãy chuyển đến Khái niệm cơ bản về máy Mac.

Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.