Một PC với thư viện iTunes mới, trống.

Bắt đầu trong iTunes

Bạn mới sử dụng iTunes? Tìm hiểu các thông tin cơ bản và khám phá tất cả những gì bạn có thể làm với iTunes trên Windows.

iTunes là gì?

Một PC và một iPhone với Apple Music Cho bạn.

Nghe tất cả các mục ưa thích của bạn

Apple Music có hàng triệu bài hát – nghe mọi thứ từ các bản hit cổ điển cho đến các bản phát hành mới nhất.

Cách đăng ký Apple Music

Cửa sổ iTunes với một thư viện gồm nhiều album.

Biến iTunes trở thành duy nhất của bạn

Bạn vẫn có một số CD hoặc DVD đang chiếm diện tích? Nhập chúng vào thư viện và có tất cả nhạc của bạn tại một nơi.

Cách nhập bài hát từ CD

Một hình ảnh với một bài hát trên Apple Music đang phát trên Apple Watch, iPhone và HomePod mini.

Truy cập thư viện iTunes trên tất cả các thiết bị của bạn

Với tất cả các bài hát của bạn cùng với Apple Music trong thư viện, phát các mục ưa thích trên tất cả các thiết bị của bạn.

Cách đồng bộ hóa nội dung iTunes

Một PC với iTunes trên màn hình và HomePod mini ở gần.

Tăng cường âm thanh của bạn

Phát nhạc trên các loa được kết nối với máy tính hoặc bất kỳ thiết bị nào được bật AirPlay của bạn (như HomePod mini) để mọi người có thể thưởng thức iTunes.

Cách chọn loa sẽ sử dụng

Để khám phá Hướng dẫn sử dụng iTunes, hãy bấm vào Bảng mục lục ở đầu trang hoặc nhập một từ hoặc cụm từ vào trường tìm kiếm.

Nếu bạn cần thêm trợ giúp, hãy truy cập trang web Hỗ trợ iTunes.

Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.