Màn hình chính của iPad. Ở đầu màn hình là các tiện ích ứng dụng Đồng hồ, Tìm, Thời tiết, Ảnh và Lịch.

Tạo bản sắc riêng của bạn

Thay đổi màn hình nền trên Màn hình chính của bạn, thêm các tiện ích để giữ cho thông tin quan trọng của bạn luôn ở phía trước và ở trung tâm, thiết kế Memoji của riêng bạn – có rất nhiều cách để tạo bản sắc riêng cho iPad của bạn.

Cá nhân hóa iPad của bạn

Một cuộc gọi FaceTime nhóm trong ứng dụng FaceTime.

Giữ liên lạc

Sử dụng iPad để chia sẻ trải nghiệm và kết nối theo nhiều cách mới.

Duy trì kết nối

iPad ở hướng ngang với ứng dụng Ghi chú được mở. Ở bên trái của màn hình, từ trên xuống dưới là: Thư mục, iCloud và Thẻ. Trường tìm kiếm nằm ở trên cùng ở giữa của màn hình, tiếp theo là Đã ghim và Ghi chú. Một ghi chú được mở ở bên phải của màn hình.

Làm nhiều việc hơn với Ghi chú

Tìm hiểu cách tạo một ghi chú nhanh từ bất kỳ màn hình nào, thêm hình ảnh, cùng làm việc và sắp xếp ghi chú với thẻ.

Tạo các ghi chú tuyệt vời

Để khám phá Hướng dẫn sử dụng iPad, hãy bấm vào Bảng mục lục ở đầu trang hoặc nhập một từ hoặc cụm từ trong trường tìm kiếm. Bạn cũng có thể tải về bản hướng dẫn từ Apple Books (khi có sẵn).

Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.