Các nguồn dữ liệu của Apple School Manager hiển thị kết nối SCIM.

Hợp Nhất Dữ Liệu Của Bạn

Đồng bộ hóa tài khoản người dùng từ tên miền Hệ Thống Thông Tin Học Sinh/Sinh Viên, Google Workspace, Microsoft Active Directory (Azure AD), nhà cung cấp nhận dạng hoặc với các tệp mà bạn tạo và tải lên bằng SFTP.

Tích hợp với Hệ Thống Thông Tin Của Học Sinh/Sinh Viên

Máy chủ quản lý thiết bị di động (MDM) của Apple School Manager hiển thị các thiết bị và hoạt động cấp phát thiết bị.

Quản Lý Thiết Bị

Đơn giản hóa cách thức bạn triển khai các thiết bị Apple cho tổ chức của mình.

Tìm hiểu về quy trình thiết bị

Cửa sổ Apple School Manager hiển thị ngăn Ứng Dụng Và Sách được chọn ở thanh bên, dưới mục Nội Dung. Ngăn được chọn là ngăn dùng để mua và quản lý các giấy phép cho ứng dụng Numbers.

Mua Nội Dung Với Số Lượng Lớn & Cấp Phát Cho Thiết Bị

Mua ứng dụng và sách với số lượng lớn, sau đó cấp phát cho thiết bị để nhân viên, giáo viên/giảng viên và học sinh/sinh viên sử dụng. Bạn cũng có thể cấp phát lại ứng dụng giữa các thiết bị.

Tìm hiểu cách mua nội dung

Để tìm hiểu Hướng Dẫn Sử Dụng Apple School Manager, hãy chọn Mục Lục ở đầu trang hoặc nhập một từ/cụm từ vào trường tìm kiếm.

Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.