การแก้ไขตัวควบคุมนี้จะทำให้หน้านี้โหลดอีกครั้ง
Smart Battery Case

โปรแกรมเปลี่ยน Smart Battery Case สำหรับ iPhone XS, iPhone XS Max และ iPhone XR

Apple พบว่า Smart Battery Case สำหรับ iPhone XS, iPhone XS Max และ iPhone XR บางตัวอาจประสบปัญหาการชาร์จ Smart Battery Case ที่ได้รับผลกระทบอาจแสดงอาการอย่างน้อยหนึ่งอาการต่อไปนี้

  • เคสแบตเตอรี่ไม่ชาร์จหรือชาร์จเป็นระยะๆ เมื่อเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
  • เคสแบตเตอรี่ไม่ชาร์จ iPhone หรือชาร์จเป็นระยะๆ

เครื่องที่ได้รับผลกระทบผลิตในช่วงเดือนมกราคม 2019 ถึงตุลาคม 2019 นี่ไม่ใช่ปัญหาด้านความปลอดภัย และ Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple จะเปลี่ยนเคสแบตเตอรี่ที่เข้าเกณฑ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

รุ่นที่เข้าเกณฑ์

Smart Battery Case ที่เข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้ ได้แก่รุ่นต่างๆ ด้านล่างนี้

Smart Battery Case สำหรับ iPhone XS
iPhone XS
Smart Battery Case สำหรับ iPhone XS Max
iPhone XS Max
Smart Battery Case สำหรับ iPhone XR
iPhone XR

หมายเหตุ: Smart Battery Case สำหรับ iPhone รุ่นอื่นๆ ไม่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนี้

กระบวนการเปลี่ยนทดแทน

เลือกตัวเลือกบริการด้านล่างหนึ่งตัวเลือกในการเปลี่ยน Smart Battery Case ของคุณ Smart Battery Case ของคุณจะได้รับการตรวจสอบเครื่องก่อนรับบริการใดๆ เพื่อยืนยันว่าเคสเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้

หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ข้อมูลเพิ่มเติม

Apple อาจมีขอบเขตหรือข้อจำกัดในการซ่อมให้เฉพาะประเทศหรือภูมิภาคต้นทางที่ซื้อสินค้านั้น

โปรแกรม Apple ทั่วโลกนี้ไม่ได้ขยายระยะเวลาความคุ้มครองการรับประกันมาตรฐานให้กับ Smart Battery Case

โปรแกรมจะครอบคลุม Smart Battery Case ที่ได้รับผลกระทบเป็นเวลา 2 ปีหลังจากการจำหน่ายปลีกครั้งแรก

เราจะกำจัดเคสแบตเตอรี่ที่ได้รับผลกระทบด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2020