macOS High Sierra

การดาวน์โหลดรายการจากเว็บ

ดาวน์โหลดเพลง PDF ซอฟต์แวร์ และรายการอื่น ๆ โดยการคลิกลิงก์บนหน้าเว็บ

เปิด Safari ให้ฉัน

ข้อสำคัญ: หากการดาวน์โหลดมีซอฟต์แวร์ การเตือนจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปิดรายการนั้นเพื่อความปลอดภัย อย่าเปิดหากคุณไม่ได้คาดว่าเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ หรือหากไม่ได้มาจากแหล่งที่เชื่อถือ

ปุ่มรายการดาวน์โหลดในแถบเครื่องมือ ซึ่งมีรายการดาวน์โหลดอยู่ด้านล่าง
 • ดาวน์โหลดรายการ:คลิกอะไรก็ได้ที่ระบุว่าเป็นลิงก์ดาวน์โหลด หรือกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่รูปภาพหรือวัตถุอื่นๆ บนหน้าเว็บ จากนั้นเลือก ดาวน์โหลดไฟล์ที่ลิงก์(บางรายการหน้าเว็บจะไม่สามารถดาวน์โหลดได้)Safari จะยกเลิกการบีบอัดไฟล์ เช่น ไฟล์ .zip หลังจากที่ได้ดาวน์โหลดไฟล์แล้ว

  หมายเหตุ: หากคุณดาวน์โหลดรายการที่คุณเคยดาวน์โหลดมาแล้ว Safari จะเอารายการเก่าที่ซ้ำกันออกเพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองพื้นที่ใน Mac ของคุณหากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดู ปรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสมใน Mac ของคุณ

 • ดูรายการของรายการที่คุณดาวน์โหลดไว้:คลิกปุ่มแสดงการดาวน์โหลด ใกล้กับมุมขวาบนสุดของหน้าต่าง Safariปุ่มจะไม่แสดงหากไม่มีรายการดาวน์โหลด

  • หยุดการดาวน์โหลดชั่วคราว:คลิกที่ปุ่มหยุด ทางด้านขวาของชื่อไฟล์ในรายการดาวน์โหลดในการดำเนินการต่อ คลิกปุ่มดำเนินการต่อ

  • ค้นหารายการที่ถูกดาวน์โหลดไว้บน Mac ของคุณ:คลิกที่แว่นขยาย ถัดจากชื่อไฟล์ในรายการดาวน์โหลดหากคุณย้ายไฟล์หรือเปลี่ยนตำแหน่งการดาวน์โหลดหลังจากดาวน์โหลดไฟล์นั้น Safari จะไม่สามารถหาไฟล์พบ

   เคล็ดลับ: ในการเปลี่ยนตำแหน่งบันทึกรายการที่ดาวน์โหลดใน Mac ของคุณ ให้เลือก Safari > การตั้งค่า คลิกทั่วไป จากนั้นคลิกเมนูป๊อบอัพ “ตำแหน่งบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลด” แล้วเลือกตำแหน่ง

  • ล้างรายการดาวน์โหลด:ในรายการดาวน์โหลด คลิก ล้างในการเอารายการใดออกไป ให้กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่รายการนั้น จากนั้นเลือก เอาออกจากรายการตามค่าเริ่มต้น Safari จะเอารายการออกไปหลังจากนั้นหนึ่งวันโดยอัตโนมัติในการเปลี่ยนเมื่อรายการถูกเอาออกโดยอัตโนมัติ ให้เลือก Safari > การตั้งค่า คลิก ทั่วไป จากนั้นคลิกเมนูป๊อปอัพ “เอารายการข้อมูลดาวน์โหลดออก” แล้วเลือกตัวเลือก