macOS High Sierra

ใช้ฟิลเตอร์เพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะของรูปภาพ

คุณสามารถให้รูปภาพของคุณมีลักษณะพิเศษได้โดยใช้ฟิลเตอร์หนึ่งที่มีให้เลือกในแอพรูปภาพ

รูปภาพในมุมมองการแก้ไขที่ใช้ฟิลเตอร์ที่ปรากฏทางด้านขวา

เปิดแอพรูปภาพให้ฉัน

  1. คลิกสองครั้งที่รูปภาพ จากนั้นคลิกปุ่มแก้ไขในแถบเครื่องมือ

  2. คลิก ฟิลเตอร์ ในแถบเครื่องมือ

    เคล็ดลับ: ในการดูฟิลเตอร์อย่างรวดเร็วขณะที่กำลังแก้ไขอยู่ ให้กด F แล้วกด F อีกครั้งเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้น

  3. คลิกฟิลเตอร์ที่คุณต้องการ

    การเปลี่ยนแปลงของคุณจะบันทึกโดยอัตโนมัติ เว้นแต่คุณเลือก แก้ไข > เลิกทำ หรือคลิกปุ่ม คืนกลับเป็นต้นฉบับ