macOS High Sierra

เพิ่มหรือเอาผู้สมัครใช้งานของอัลบั้มที่แชร์ออก

คุณสามารถเพิ่มและเอาผู้สมัครสมาชิกของอัลบั้มที่แชร์ของคุณออกได้ตลอดเวลาคุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับอัลบั้มที่แชร์ได้ เช่น ผู้สมัครสมาชิกสามารถเพิ่มรูปภาพของตนเองไปยังอัลบั้มที่แชร์นั้นได้หรือไม่ และบุคคลที่ไม่มี Mac หรืออุปกรณ์ iOS สามารถดูอัลบั้มที่แชร์บนเว็บได้หรือไม่

คำเตือน: หากคุณวางแผนที่จะเอาผู้สมัครสมาชิกออกจากอัลบั้มที่แชร์ แจ้งให้ผู้สมัครสมาชิกทราบในกรณีที่ผู้สมัครต้องการบันทึกรูปภาพหรือคลิปวิดีโอใดๆ จากอัลบั้มที่แชร์เมื่อคุณเอาผู้สมัครสมาชิกออก คุณควรเอาอัลบั้มและรายการในอัลบั้มออกจากอุปกรณ์ของผู้สมัครสมาชิกทันที

เปิดแอพรูปภาพให้ฉัน

การเพิ่มและเอาผู้สมัครสมาชิกของอัลบั้มที่แชร์ออก

 1. คลิกอัลบั้มที่แชร์ที่อยู่ใต้แชร์ในแถบข้าง

 2. คลิก ปุ่มใช้งานร่วมกัน ในแถบเครื่องมือ

 3. ในช่องถึง ให้ทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้:

  • การเชิญผู้สมัครสมาชิกใหม่:ป้อนที่อยู่อีเมล

   ถ้าคนที่คุณกำลังเชิญไม่ได้ใช้ iCloud ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเว็บไซต์สาธารณะ

  • การเอาผู้สมัครสมาชิกออก:เลือกที่อยู่อีเมลของผู้สมัครสมาชิก จากนั้นกด Delete

  • การเชิญผู้สมัครสมาชิกอีกครั้ง:คลิกลูกศรล่างที่ด้านข้างของชื่อผู้สมัครสมาชิก แล้วเลือก ส่งคำเชิญอีกครั้ง

 4. คลิก ปุ่มใช้งานร่วมกัน ในแถบเครื่องมือหรือเลือกอัลบั้มที่แชร์อื่น

เมื่อคุณเชิญผู้อื่น (หรือเชิญอีกครั้ง) เพื่อให้ดูอัลบั้มที่แชร์ บุคคลนั้นจะได้รับอีเมลที่ขอให้พวกเขาสมัครสมาชิกเมื่อคุณเอาผู้สมัครสมาชิกที่มีอยู่ออก อัลบั้มจะถูกเอาออกจากอุปกรณ์ของผู้สมัครสมาชิกทันที

การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับผู้สมัครสมาชิกของอัลบั้มรูปภาพ

 1. คลิกอัลบั้มที่แชร์ที่อยู่ใต้แชร์ในแถบข้าง

 2. คลิก ปุ่มใช้งานร่วมกัน ในแถบเครื่องมือ

 3. ทำข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

  • อนุญาตให้ผู้สมัครสมาชิกโพสต์รูปภาพและวิดีโอของตนเองไปยังอัลบั้ม:เลือก ผู้สมัครสมาชิกสามารถโพสต์ได้

  • อนุญาตให้บุคคลที่ไม่มี Mac หรืออุปกรณ์ iOS ดูอัลบั้ม:เลือก เว็บไซต์สาธารณะ

  • เห็นการแจ้งเมื่อใดก็ตามที่ผู้สมัครสมาชิกดำเนินการเปลี่ยนแปลงกับอัลบั้มที่แชร์:เลือก การแจ้ง

   หมายเหตุ: ผู้สมัครสมาชิกที่ดูอัลบั้มที่แชร์ของคุณบนเว็บไม่สามารถแสดงความเห็นบนรายการในเว็บหรือดูความเห็นใหม่ที่โพสต์โดยคุณหรือผู้อื่นได้ในการทำให้บุคคลอื่นมองเห็นความเห็นได้โดยไม่ใช้ Mac หรืออุปกรณ์ iOS ให้โพสต์ความเห็นก่อนที่คุณจะเชิญบุคคลให้ดูอัลบั้มที่แชร์

 4. คลิก ปุ่มใช้งานร่วมกัน ในแถบเครื่องมืออีกครั้ง