macOS High Sierra

การจัดเรียงรูปภาพในปฏิทิน

เมื่อคุณสร้างปฏิทิน แอพรูปภาพจะมอบเค้าโครงและวางรูปภาพในหน้าของปฏิทินโดยอัตโนมัติคุณสามารถเปลี่ยนเค้าโครงของหน้าปฏิทินได้ตลอดเวลาคุณยังสามารถเลือกสีพื้นหลังสำหรับหน้าได้

เปิดแอปรูปภาพให้ฉัน

การเปลี่ยนเค้าโครงของหน้าปฏิทิน

 1. คลิกปฏิทินที่อยู่ใต้โปรเจ็กต์ในแถบข้าง

 2. เลือกครึ่งบนของหน้าปฏิทิน หรือคลิกสองครั้งที่หน้าที่คุณต้องการเปลี่ยน

 3. คลิกปุ่มตัวเลือก ในแถบเครื่องมือ

 4. เลื่อนผ่านเค้าโครงหน้าที่เลือกใช้งานได้ จากนั้นคลิกเค้าโครงหน้าเพื่อเลือก

  ชุดรูปแบบปฏิทินที่คุณใช้จะเป็นตัวกำหนดเค้าโครงหน้าที่เลือกใช้งานได้

  หน้าปฏิทินทางด้านซ้ายพร้อมหน้าต่างตัวเลือกเค้าโครงทางด้านขวาที่แสดงถึงเค้าโครงหน้า
 5. ในการเปลี่ยนสีพื้นหลัง ให้คลิกสีในแถบสี

การเปลี่ยนขนาดรูปภาพหรือเพิ่มฟิลเตอร์

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดรูปภาพในกรอบ และปรับวิธีการกำหนดตำแหน่งได้คุณยังสามารถปรับใช้ฟิลเตอร์กับรูปภาพ เช่น การเปลี่ยนสีรูปภาพไปยังสีดำและสีขาว

 1. คลิกปฏิทินที่อยู่ใต้โปรเจ็กต์ในแถบข้าง

 2. คลิกสองครั้งที่เดือนที่มีรูปภาพ

 3. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • การปรับขนาดรูปภาพ:คลิกสองครั้งที่รูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงลากแถบเลื่อนซูมและครอบตัดเพื่อเพิ่มหรือลดขนาดของรูปภาพ แล้วลากรูปภาพเพื่อปรับตำแหน่งรูปภาพภายในกรอบ

   หน้าต่างตัวเลือกรูปภาพพร้อมแถบเลื่อนซูมและครอบตัดที่ด้านล่างสุด และตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ที่ด้านบนสุด
  • การปรับรูปภาพทั้งรูปให้พอดีภายในกรอบ:กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกรูปภาพ แล้วเลือก ทำให้รูปภาพพอดีกับขนาดกรอบ(คำสั่งนี้ไม่สามารถใช้ได้กับชุดรูปแบบทั้งหมด)

   หากคุณปรับรูปภาพให้พอดีกับในกรอบ ขอบเปล่าอาจปรากฏขึ้นที่ด้านยาวของรูปภาพเพื่อให้ปรับส่วนกว้างของรูปภาพให้พอดีกับกรอบ

  • การพลิกรูปภาพภายในกรอบ:กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกรูปภาพ แล้วเลือก พลิกรูปถ่าย

   เมื่อคุณพลิกรูปภาพ โปรดตระหนักว่าข้อความหรือโลโก้ที่ปรากฏในรูปภาพอาจปรากฏเป็นภาพสะท้อนกลับได้

  • การปรับใช้ฟิลเตอร์กับรูปภาพ:คลิกฟิลเตอร์เพื่อปรับใช้

การย้ายรูปภาพไปข้างหน้าหรือข้างหลังบนหน้า

เค้าโครงหน้าปฏิทินบางอันจะใช้กรอบรูปภาพแบบเหลื่อมทับกันคุณสามารถจัดเรียงรูปภาพที่เหลื่อมทับกันได้โดยการย้ายกรอบไปข้างหน้าและข้างหลัง

 1. คลิกปฏิทินที่อยู่ใต้โปรเจ็กต์ในแถบข้าง

 2. คลิกสองครั้งที่หน้าซึ่งมีรูปภาพ

 3. กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกรูปภาพ แล้วเลือก ย้ายไปด้านหน้า หรือ ส่งไปด้านหลัง