macOS High Sierra

การเปลี่ยนวิธีแสดงรูปภาพ

คุณสามารถตั้งค่ารูปภาพให้แสดงรูปภาพในวิธีที่คุณต้องการ

เปิดแอปรูปภาพให้ฉัน

เปลี่ยนแปลงแถบด้านข้าง

ใช้แถบด้านข้างเพื่อดูรูปภาพ ความทรงจำ อัลบั้ม และโปรเจ็กต์ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความกว้างของแถบด้านข้างและเปลี่ยนลำดับของอัลบั้มและโปรเจ็กต์ได้

 • เปลี่ยนแปลงความกว้างของแถบด้านข้าง: วางตัวชี้ไว้เหนือขอบด้านขวาของแถบด้านข้างจนกว่าตัวชี้จะเปลี่ยน จากนั้นลากเพื่อปรับขนาดแถบด้านข้าง

 • เปลี่ยนลำดับของอัลบั้มและโปรเจ็กต์: ลากอัลบั้มและโปรเจ็กต์ให้อยู่ในลำดับที่คุณต้องการ

 • เปลี่ยนลำดับของส่วนแถบด้านข้าง: ลากชื่อส่วน (คลัง อัลบั้ม หรือโปรเจ็กต์) ให้อยู่ในลำดับที่คุณต้องการ

ดูรูปย่ออื่นๆ ของรูปภาพในระหว่างที่คุณดูรูปภาพแต่ละรูป

ในขณะดูรูปภาพ คุณสามารถแสดงรูปย่อของรูปภาพอื่นๆ ในคอลเลกชั่นหรืออัลบั้มเดียวกันที่ด้านล่างสุดของหน้าต่างได้ แล้วใช้รูปย่อเหล่านั้นเพื่อสลับระหว่างรูปภาพต่างๆ

 • แสดงรูปย่อของรูปภาพอื่นๆ ในคอลเลกชั่นหรืออัลบั้ม:เลือก มุมมอง > แสดงรูปย่อ

  • เลื่อนดูรูปภาพ:กดปุ่มลูกศร หรือปัดไปทางซ้ายหรือขวาบนรูปภาพหรือแถบรูปย่อ(คุณสามารถใช้ Touch Bar ได้เช่นกัน)

  • แสดงรูปย่อเพิ่มขึ้นหรือน้อยลง:ลากขอบของแถบรูปย่อขึ้นหรือลง

  หน้าต่างรูปภาพที่แสดงรูปภาพในอัลบั้มหรือคอลเลกชั่นเดียวกันที่อยู่ใต้รูปภาพ

เปลี่ยนขนาดของรูปย่อ

 • ขยายหรือย่อขนาดรูปย่อของรูปภาพในช่วงเวลา อัลบั้ม และโปรเจ็กต์:ลากตัวเลื่อนการซูมหรือจีบนิ้วเข้าหรือกางนิ้วออกบนแทร็คแพด

การดูรูปภาพแบบเต็มหน้าจอ

คุณสามารถดูและแก้ไขรูปภาพของคุณในหน้าต่างเต็มหน้าจอแบบใหญ่ขึ้น

ปฏิบัติตามวิธีการใด ๆ ต่อไปนี้:

 • การเข้าสู่มุมมองเต็มหน้าจอ:เลือก มุมมอง >เข้าสู่มุมมองเต็มหน้าจอ

 • การออกจากมุมมองเต็มหน้าจอ:วางตัวชี้ที่ด้านบนสุดของหน้าจอจนกว่าแถบเมนูจะปรากฏ แล้วเลือก มุมมอง > ออกจากภาพเต็มหน้าจอหรือกด Escape

 • การแสดงเครื่องมือในมุมมองเต็มหน้าจอ:เลือก มุมมอง > แสดงแถบเครื่องมือและแถบด้านข้างเสมอในมุมมองเต็มหน้าจอ เพื่อให้มีเครื่องหมายถูกอยู่ถัดจากคำสั่งนี้

 • การซ่อนเครื่องมือในมุมมองเต็มหน้าจอ:เลือก มุมมอง > แสดงแถบเครื่องมือและแถบด้านข้างเสมอในมุมมองเต็มหน้าจอ เพื่อนำเครื่องหมายถูกออก