macOS High Sierra

การสร้างและทำงานกับสไลด์โชว์

คุณสามารถใช้กลุ่มของรูปภาพเพื่อสร้างสไลด์โชว์ จากนั้นเพิ่มข้อความ เลือกชุดรูปแบบ เพิ่มเพลง แล้วตั้งค่าระยะเวลาที่แต่ละสไลด์ปรากฏคุณยังสามารถรวมคลิปวิดีโอในสไลด์โชว์ และส่งออกสไลด์โชว์เพื่อเล่นใน Mac อุปกรณ์ iOS หรือ Apple TV

หน้าต่างรูปภาพที่แสดงสไลด์โชว์ในส่วนหลักของหน้าต่าง โดยมีปุ่มแสดงตัวอย่าง ปุ่มเล่น และปุ่มเล่นวนใต้ภาพสไลด์โชว์หลัก มีรูปย่อของภาพทั้งหมดในสไลด์โชว์ที่ด้านล่างสุดของหน้าต่าง รวมทั้งมีปุ่มชุดรูปแบบ ปุ่มเพลง และปุ่มระยะเวลาที่ด้านขวา

หมายเหตุ: คุณสามารถดูกลุ่มของรูปภาพเป็นสไลด์โชว์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสร้างโปรเจ็กต์สไลด์โชว์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูการสร้างการนำเสนอภาพนิ่งด่วนสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแชร์สไลด์โชว์ ให้ดูที่ การส่งออกรูปภาพ วิดีโอ และสไลด์โชว์

เปิดแอปรูปภาพให้ฉัน

การสร้างโปรเจ็กต์สไลด์โชว์

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการให้อยู่ในสไลด์โชว์ของคุณ

  คุณสามารถเพิ่มหรือเอารูปภาพออกได้ในภายหลัง (โปรดดู “เพิ่มหรือลบรูปภาพและข้อความ” ด้านล่าง)

 2. เลือก ไฟล์ > สร้าง > สไลด์โชว์

 3. คลิกเมนูป๊อปอัพสไลด์โชว์ แล้วเลือก สไลด์โชว์ใหม่

 4. ป้อนชื่อสไลด์โชว์ในช่องชื่อสไลด์โชว์ จากนั้นคลิก ตกลง

 5. ในการจัดลำดับรูปภาพใหม่ ให้ลากรูปภาพไปที่ลำดับที่คุณต้องการที่ด้านล่างของหน้าต่าง

 6. ในการเลือกชุดรูปแบบ ให้คลิกปุ่มชุดรูปแบบ จากนั้นคลิกชุดรูปแบบ

  คุณสามารถเปลี่ยนชุดรูปแบบได้ตลอดเวลาชุดรูปแบบที่คุณเลือกกำหนดตำแหน่งข้อความ แบบอักษร และลักษณะเปลี่ยนผ่านที่ปรากฏระหว่างสไลด์ลูกเล่นการแพนและซูมหรือที่เรียกว่า ลูกเล่น Ken Burns ใช้งานได้เฉพาะกับชุดรูปแบบ Ken Burns เท่านั้น

 7. หากต้องการเลือกเพลงสำหรับสไลด์โชว์ ให้คลิกปุ่มเพลง คลิกลูกศรลงถัดจากคลังเพลง จากนั้นเลือกหนึ่งเพลงหรือหลายเพลง

  เลือก เพลงชุดรูปแบบ จากเมนูป๊อปอัพเพื่อดูเพลงที่รวมอยู่ในแอพรูปภาพ หรือเลือก iTunes เพื่อดูเพลงจากคลัง iTunes ของคุณลากเพลงที่คุณเลือกเพื่อเปลี่ยนลำดับที่เพลงเล่น ในการลบเพลง ให้เลือกเพลงแล้วกด Delete

 8. ในการเปลี่ยนระยะเวลาที่ปรากฏในแต่ละสไลด์ ให้คลิกปุ่มระยะเวลา จากนั้นให้ทำข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ (บางตัวเลือกใช้ไม่ได้กับชุดรูปแบบทั้งหมด):

  • ตั้งค่าสไลด์โชว์ให้ตรงกับระยะเวลาของเพลงที่เลือก:เลือก ปรับพอดีเพลง

  • การตั้งค่าแสดงเวลาเฉพาะสำหรับสไลด์โชว์:เลือก กำหนดเอง จากนั้นลากแถบเลื่อนเพื่อระบุระยะเวลาสไลด์โชว์ที่ควรเล่น

  • การตั้งค่าลักษณะเปลี่ยนผ่านสำหรับสไลด์โชว์ทั้งสไลด์:เลือกกล่องกาเครื่องหมายลักษณะเปลี่ยนผ่าน จากนั้นเลือกประเภทลักษณะเปลี่ยนผ่านจากเมนูป๊อปอัพ

  • การตั้งค่าสไลด์ให้เหมาะกับหน้าจอ:เลือกกล่องกาเครื่องหมาย “ปรับรูปภาพให้พอดีกับหน้าจอ”

 9. ในการดูการแสดงตัวอย่างของสไลด์โชว์ ให้คลิกปุ่มแสดงตัวอย่างคลิก แสดงตัวอย่าง อีกครั้งเพื่อหยุดการแสดงตัวอย่างคุณยังสามารถตั้งค่าสไลด์โชว์ให้วนรอบอย่างต่อเนื่องโดยคลิกปุ่มเล่นวน

 10. ในการเล่นสไลด์โชว์ ให้คลิกปุ่มเล่น

ในการหยุดเล่นสไลด์โชว์ ให้กดปุ่ม Escapeคุณยังสามารถกดปุ่มลูกศรเพื่อข้ามไปข้างหน้าหรือย้อนหลังในสไลด์โชว์ได้อย่างรวดเร็ว แล้วกด Space bar เพื่อพักสไลด์โชว์ได้อีกด้วย

การเพิ่มหรือเอารูปภาพและข้อความออก

หลังจากที่คุณสร้างสไลด์โชว์แล้ว คุณสามารถเพิ่มหรือลบรูปภาพได้ตลอดเวลาคุณยังสามารถเพิ่มข้อความไปยังสไลด์ที่เลือกได้ชุดรูปแบบที่คุณเลือกจะเป็นตัวกำหนดตำแหน่งข้อความและแบบอักษรเมื่อคุณเพิ่ม Live Photo ไปที่สไลด์โชว์แล้ว Live Photo นั้นจะแสดงเป็นรูปภาพนิ่ง

 1. คลิก สไลด์โชว์ ที่อยู่ใต้โปรเจ็กต์ในแถบข้าง

 2. ปฏิบัติตามวิธีการใด ๆ ต่อไปนี้:

  • เพิ่มรูปภาพเพิ่มเติมไปที่สไลด์โชว์:เลือกรูปภาพในแถวของรูปย่อที่ด้านล่าง ให้คลิก ปุ่มเพิ่มวัตถุ จากนั้นคลิก เพิ่มรูปภาพเลือกรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิก เพิ่ม

  • การเพิ่มข้อความไปยังสไลด์:เลือกรูปภาพ ให้คลิก ปุ่มเพิ่มวัตถุ จากนั้นคลิก เพิ่มข้อความเลือกข้อความในกล่องข้อความ จากนั้นป้อนข้อความที่คุณต้องการ

  • การลบข้อความออกจากรูปภาพ:เลือกข้อความในรูปภาพหรือเลือกกรอบที่มีตัว T ก่อนรูปภาพในแถวของรูปย่อ จากนั้นกด Delete

  • การลบรูปภาพออกจากสไลด์โชว์เลือกรูปภาพที่คุณต้องการลบ จากนั้นกด Delete