macOS High Sierra

นำเข้ารูปภาพจากฮาร์ดดิสก์ แผ่น CD แผ่น DVD และการ์ด

หากคุณได้บันทึกรูปภาพหรือวิดีโอไว้ในฮาร์ดดิสก์หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่นๆ คุณก็สามารถนำเข้ารูปภาพหรือวิดีโอไปที่แอพรูปภาพได้

เปิดแอพรูปภาพให้ฉัน

การนำเข้าจากฮาร์ดดิสก์ ดิสก์ออปติคอล หรือแฟลชไดรฟ์

คุณสามารถนำเข้ารูปภาพหรือวิดีโอจากอุปกรณ์เก็บข้อมูล (เช่น ฮาร์ดดิสก์) แผ่น CD หรือแผ่น DVD (หากคุณมีไดรฟ์ออปติคอล) หรือแฟลชไดรฟ์ได้

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์กับ Mac ของคุณ

 2. ปฏิบัติตามวิธีการใด ๆ ต่อไปนี้:

  • ลากไฟล์หรือโฟลเดอร์จาก Finder ไปยังหน้าต่างแอพรูปภาพ

  • ลากไฟล์หรือโฟลเดอร์จาก Finder ไปยังไอคอนแอพรูปภาพใน Dock

  • ในแอพรูปภาพ ให้เลือก ไฟล์ > นำเข้าเลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตรวจทานเพื่อนำเข้าหากคุณเลือกรูปภาพหรือวิดีโอจำนวนมาก ให้เลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่คุณต้องการนำเข้า แล้วคลิก นำเข้า [หมายเลข] รายการที่เลือกอยู่หรือนำเข้ารูปภาพใหม่ทั้งหมด

   ข้อสำคัญ: อย่าถอดดิสก์หรือไดรฟ์ออกขณะที่รูปภาพกำลังนำเข้า

รูปภาพที่นำเข้าจะปรากฏในอัลบั้มรายการที่นำเข้าและอัลบั้มรูปภาพในแถบด้านข้าง

เคล็ดลับ: หากคุณมีบัญชี iCloud คุณสามารถคัดลอกไฟล์รูปภาพไปยัง iCloud Drive จาก Mac อุปกรณ์ iOS หรือพีซีที่ใช้ Windows โดยคุณตั้งค่าเพื่อใช้ iCloud Drive จากนั้นนำเข้าไฟล์รูปภาพไปยัง Mac ของคุณจาก iCloud Driveสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iCloud Drive ให้ดูที่จัดเก็บเอกสารด้วย iCloud Drive

การนำเข้าจากตัวอ่านการ์ดหรือการ์ด SD

คอมพิวเตอร์ Mac บางเครื่องมีช่องเสียบ การ์ด SD ในตัวหากเครื่องของคุณไม่มีช่องเสียบการ์ด คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เรียกว่า ตัวอ่านการ์ด ซึ่งใช้ได้กับ Mac ของคุณ และใช้ตัวอ่านการ์ดเพื่อนำเข้ารูปภาพจากการ์ดหน่วยความจำ เช่น การ์ด SD หรือคอมแพคแฟลชการ์ด

 1. เสียบการ์ดไปในช่องเสียบการ์ด SD ของคอมพิวเตอร์ หรือเชื่อมต่อตัวอ่านการ์ดกับคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเสียบการ์ดเข้าไป

 2. ในแอพรูปภาพ ให้เลือก ไฟล์ > นำเข้าเลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตรวจทานเพื่อนำเข้า

 3. หากคุณเลือกรูปภาพหรือวิดีโอหลายรายการ ให้ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • นำเข้ารูปภาพใหม่ทั้งหมด:คลิกนำเข้ารูปภาพใหม่ทั้งหมด

  • นำเข้ารูปภาพที่เลือกไว้:คลิกรูปภาพที่คุณต้องการนำเข้า แล้วคลิก นำเข้าที่เลือกอยู่

  หากข้อความถามว่าคุณต้องการลบหรือเก็บรูปภาพไว้ในการ์ดของคุณหลังจากที่นำเข้าแล้ว ให้คลิก ลบรายการ หรือ เก็บรายการ

  แอพรูปภาพ จากนั้นนำเข้ารูปภาพและวิดีโอของคุณในการยกเลิกการนำเข้า ให้คลิก หยุดนำเข้า

 4. เมื่อนำเข้ารูปภาพทั้งหมดแล้ว ให้ถอดการ์ดออกจากคอมพิวเตอร์หรือตัวอ่านการ์ดของคุณ

รูปภาพที่นำเข้าจะปรากฏในอัลบั้มรายการที่นำเข้าและอัลบั้มรูปภาพในแถบด้านข้าง

ตัวอ่านการ์ดบางตัวอาจเข้าไม่ได้กับแอพรูปภาพสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ตรวจสอบผู้ผลิตอุปกรณ์