macOS High Sierra

ดูรูปภาพตามคนที่อยู่ในรูป

เมื่อคุณเปิดแอพรูปภาพเป็นครั้งแรก แอพจะสแกนคลังของคุณเพื่อระบุผู้คนในรูปภาพของคุณหลังจากที่การสแกนเสร็จสิ้น คุณสามารถเปิด อัลบั้มผู้คน แล้วดูคอลเลกชั่นของรูปภาพที่จัดระเบียบโดยใบหน้าภายในรูปภาพได้ จากนั้นกำหนดชื่อไปที่ผู้คนที่รูปภาพตรวจพบขณะที่คุณนำเข้ารูปภาพไปที่คลังของคุณ แอพรูปภาพจะสแกนและจับคู่ผู้คนที่อยู่ในรูปกับผู้คนที่คุณระบุไว้คุณยังสามารถระบุผู้คนในรูปภาพของคุณด้วยตัวเองได้ด้วยเช่นกัน

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้คลังรูปภาพ iCloud ผู้คนที่ถูกระบุถึงในรูปภาพของคุณจะถูกเชื่อมข้อมูลกับอุปกรณ์เครื่องต่างๆ ของคุณ

เปิดแอพรูปภาพให้ฉัน

ดูผู้คนในคลังของคุณ

 1. คลิก ผู้คน ในแถบด้านข้าง

  ผู้คนที่คุณกำหนดให้เป็นรายการที่ชื่นชอบจะปรากฏในสี่เหลี่ยมจตุรัสใหญ่ที่ด้านบนสุดของหน้าต่างในการทำให้คนอยู่ในรายการโปรด ให้คลิก ปุ่มรายการโปรด บนรูปภาพคุณยังสามารถลากคนเข้าไปหรือออกจากพื้นที่รายการโปรดที่ด้านบนสุดได้ด้วย

 2. คลิกสองครั้งที่ใบหน้าเพื่อดูรูปภาพของบุคคลนั้น

  ใบหน้าในอัลบั้มผู้คน
 3. ปฏิบัติตามวิธีการใด ๆ ต่อไปนี้:

  • การแสดงรูปภาพทั้งหมดหรือเฉพาะใบหน้า:คลิกปุ่มรูปภาพหรือปุ่มใบหน้าในแถบเครื่องมือ

   ปุ่มรูปภาพหรือปุ่มใบหน้าในแถบเครื่องมือ
  • แสดงรูปภาพผู้คนทั้งหมดหรือแสดงข้อมูลสรุป:คลิก แสดงเพิ่มเติม หรือ แสดงข้อมูลสรุป ที่ด้านบนสุดของพื้นที่รูปภาพ

  • ผสานรูปภาพของผู้คนเดียวกัน:วางตำแหน่งตัวชี้ไว้เหนือรูปภาพของคน แล้วคลิก ชื่อเริ่มป้อนชื่อของคนนั้น แล้วเลือกชื่อเมื่อปรากฏในเมนูป๊อปอัพเมื่อมีข้อความถามว่าคนที่อยู่ในรูปภาพเป็นคนเดียวกันหรือไม่ ให้คลิก ใช่

  • เปลี่ยนชื่อรูปภาพผู้คน:คลิกชื่อที่อยู่ใต้รูปภาพแล้วป้อนชื่ออื่น หรือเลือกชื่อที่ปรากฏในขณะที่คุณป้อน

  • เอาผู้คนที่ระบุผิดออก:กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่รูปภาพ จากนั้นเลือก “[ชื่อ]ไม่อยู่ในรูปภาพนี้” หรือ "นี่ไม่ใช่[ชื่อ]”

  • แก้ไขรูปภาพของผู้คน:คลิกสองครั้งที่รูปภาพที่คุณต้องการแก้ไข แล้วคลิกปุ่มแก้ไข

  • เลือกรูปภาพหนึ่งเป็น “รูปภาพหลัก” เพื่อเป็นตัวแทนรูปภาพทั้งหมดของบุคคลนั้น:กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกรูปภาพ แล้วเลือก ทำเป็นรูปภาพหลัก

  • ดูรูปภาพในแผนที่:เลื่อนลงไปที่บริเวณสถานที่ แล้วคลิกสองครั้งที่รูปย่อของรูปภาพเพื่อดูตำแหน่งที่ตั้งที่ถ่ายรูปภาพในแผนที่

  • ตรวจสอบและยืนยันรูปภาพอื่นๆ ที่มีคนนี้:ถ้าแอพรูปภาพได้ระบุถึงรูปภาพเพิ่มเติมของคนคนหนึ่งเพื่อให้ตรวจดู จะมีข้อความปรากฏขึ้นในแถบเครื่องมือคลิกปุ่มตรวจทานเพื่อตรวจทานและยืนยันว่ารูปใดคือคนดังกล่าว จากน้ันคลิก เสร็จสิ้นถ้าไม่มีข้อความใดปรากฏ ให้เลื่อนลงมาด้านล่างสุดแล้วคลิก ยืนยันรูปภาพเพิ่มเติมเมื่อแอพรูปภาพนำเสนอใบหน้าที่ตรงกัน ให้คลิก ตกลง เพื่อยืนยันการระบุตัวตนของผู้คนคลิก เสร็จสิ้น เพื่อหยุดตรวจสอบใบหน้าที่ตรงกัน

  • กำหนดคนเป็นรายการโปรด:เลื่อนลงไปด้านล่างสุดแล้วคลิก ชื่นชอบบุคคลนี้คลิก เอาคนนี้ออกจากรายการโปรด เพื่อเอาผู้คนออกจากการเป็นที่ชื่นชอบ

  • สร้างความทรงจำจากรูปภาพของผู้คน:เลื่อนลงไปด้านล่างสุดแล้วคลิก เพิ่มไปที่ความทรงจำ

ระบุและตั้งชื่อผู้คนในมุมมองผู้คน

 1. คลิก ผู้คน ในแถบด้านข้าง

 2. คลิกปุ่มชื่อบนรูปภาพของคนที่คุณต้องการตั้งชื่อ จากนั้นป้อนชื่อ แล้วกดปุ่ม Return (หรือเลือกชื่อที่ปรากฏขึ้นขณะที่คุณป้อน)

  รูปภาพทั้งหมดในกลุ่มได้ถูกกำหนดชื่อแล้ว

รวมรูปภาพของผู้คนใส่ไปในกลุ่มเดียว

แอพรูปภาพระบุผู้คนในรูปภาพใหม่ แล้วเพิ่มพวกเขาไปที่รูปภาพของผู้คนที่คุณระบุแล้วหากคุณค้นหากลุ่มของรูปภาพมากกว่ากลุ่มเดียวที่ระบุคนเดียวกัน คุณสามารถรวมกลุ่มทั้งหมดเป็นกลุ่มเดียวกันได้

 1. เลือกกลุ่มของรูปภาพที่คุณต้องการรวม

 2. กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่กลุ่ม จากนั้นเลือก ผสานผู้คน[หมายเลข]คน

ระบุและตั้งชื่อคนในรูปภาพแต่ละรูป

 1. คลิกสองครั้งที่รูปภาพเพื่อเปิด

 2. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือก มุมมอง > แสดงชื่อของใบหน้าเลือกชื่อ (หรือ “ไม่มีชื่อ”) ด้านใต้ใบหน้า ป้อนชื่อแล้วกด Return (หรือเลือกชื่อที่ปรากฏขึ้นมาขณะที่คุณป้อนชื่อ)

  • คลิกปุ่มข้อมูล ในแถบเครื่องมือคลิกปุ่มเพิ่ม ลากวงกลมเพื่อวางไว้เหนือใบหน้าถ้าจำเป็น คลิกช่องชื่อ แล้วป้อนชื่อ จากนั้นกดปุ่ม Return

   คุณสามารถคลิกปุ่มเพิ่ม หลายๆ ครั้งเพื่อระบุใบหน้าต่างๆ ในรูปภาพในการเอาชื่อที่คุณเพิ่มไปที่ใบหน้าออก ให้คลิกปุ่มเอาออก ที่อยู่บนคนคนน้ัน

  • คลิกสองครั้งที่รูปภาพเพื่อเปิด แล้วเลื่อนลงมาที่ผู้คน คลิกสองครั้งที่รูปภาพด้านใต้ผู้คน แล้วคลิก เพิ่มชื่อ ในแถบเครื่องมือ จากนั้นป้อนชื่อในช่องชื่อ (หรือเลือกชื่อที่ปรากฏขณะที่คุณป้อน) คลิกปุ่มถัดไป แล้วคลิก เสร็จสิ้น

ในการหยุดแสดงชื่อของใบหน้าในรูปภาพ ให้เลือก มุมมอง > ซ่อนชื่อของใบหน้า

ค้นหาผู้คนตามชื่อ

 • คลิกช่องค้นหาในแถบเครื่องมือ ป้อนชื่อของคนที่ระบุโดยใช้ใบหน้าแล้ว จากนั้นคลิกชื่อของคนนั้นในเมนูหรือกด Return

  แอพรูปภาพจะแสดงรูปภาพทั้งหมดที่มีผู้คนคนนั้น

เอารูปภาพทั้งหมดของคนในอัลบั้มผู้คนออก

 1. คลิก ผู้คน ในแถบด้านข้าง

 2. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่คน จากนั้นเลือก เอาคนนี้ออกคลิก เอาออกจากอัลบั้มผู้คน

  • คลิกสองครั้งที่คน จากนั้นเลื่อนลงมาแล้วคลิก เอาออกจากอัลบั้มผู้คน

รูปภาพจะถูกเอาออกจากอัลบั้มผู้คน แต่ไม่ถูกเอาออกจากคลังของคุณ ในการเพิ่มคนไปที่อัลบั้มผู้คนอีกครั้ง ให้คลิกสองครั้งที่รูปภาพของคนนั้น เลื่อนลงมาที่ผู้คน แล้วคลิกสองครั้งที่รูปภาพของคนนั้น จากนั้นเลื่อนลงมาแล้วคลิก เพิ่มไปยังอัลบั้มผู้คน

เอารูปภาพออกจากอัลบั้มผู้คน

เมื่อคุณเปิดกลุ่มของรูปภาพผู้คน คุณสามารถลบรูปภาพแต่ละรูปของผู้คนออกจากคลังได้รูปภาพที่ลบแล้วจะถูกย้ายไปที่อัลบั้มที่เพิ่งลบล่าสุดในแถบด้านข้าง

 1. คลิก ผู้คน ในแถบด้านข้าง

 2. คลิกสองครั้งที่ผู้คนเพื่อดูรูปภาพของคนนั้น

 3. คลิกรูปภาพเพื่อเลือกแล้วกด Delete

 4. คลิก Delete