macOS High Sierra

การลดจุดรบกวนในรูปภาพ

รูปภาพที่ถ่ายตอนแสงต่ำอาจทำให้ปรากฏความหยาบและจุดด่างขึ้น อาการเช่นนี้เรียกว่า จุดรบกวนคุณสามารถลดหรือกำจัดจุดรบกวนในรูปภาพได้

หมายเหตุ: การลดนอยซ์ยังใช้ได้กับรูปภาพในรูปแบบไฟล์ RAW

  1. คลิกสองครั้งที่รูปภาพ จากนั้นคลิกปุ่มแก้ไขในแถบเครื่องมือ

  2. คลิก ปรับ ในแถบเครื่องมือ

  3. ในบานหน้าต่างการปรับ ให้คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจากการลดนอยซ์

  4. ลากตัวเลื่อนการลดจุดรบกวนจนกว่าคุณจะพอใจกับผลลัพธ์

    แถบเลื่อนการลดนอยซ์ในบานหน้าต่างการปรับ

    หมายเหตุ: เมื่อคุณแก้ไขภาพ RAW (เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป) นอยซ์ความสว่าง นอยซ์สี และแถบเลื่อนรายละเอียดจะปรากฏขึ้นเพื่อให้ปรับแต่งการลดนอยซ์