macOS High Sierra

ภาพรวมของการนำเข้ารูปภาพและวิดีโอ

นำเข้ารูปภาพและวิดีโอของคุณไว้ในคลังรูปภาพ เพื่อให้คุณสามารถจัดระเบียบและแก้ไขรูปภาพและวิดีโอเหล่านั้นได้ด้วยแอพรูปภาพคุณสามารถนำเข้ารูปภาพและวิดีโอได้หลากหลายวิธี:

  • การใช้ iCloud:เปิดคลังรูปภาพ iCloud ใน Mac ของคุณและอุปกรณ์ iOS เพื่อเข้าถึงคลังทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติหรือคุณสามารถเปิดการสตรีมรูปภาพของฉันเพื่อนำเข้าเฉพาะรูปภาพล่าสุดของคุณได้(หากคุณใช้คลังรูปภาพ iCloud คุณจะไม่จำเป็นต้องใช้การสตรีมรูปภาพของฉัน)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ iCloud ให้ดูที่ ใช้คลังรูปภาพ iCloud เพื่อจัดเก็บ แชร์ และจัดการรูปภาพของคุณใน iCloud

  • จากกล้องหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่:คุณสามารถเชื่อมต่อกับกล้อง, iPhone, iPad, iPod touch หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องอื่นๆ และนำเข้ารูปภาพและวิดีโอจากอุปกรณ์ได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นำเข้ารูปภาพจากกล้องหรือโทรศัพท์

  • จากสื่อในเนื้อที่เก็บข้อมูล:คุณสามารถนำเข้ารูปภาพและวิดีโอที่บันทึกไว้ในฮาร์ดดิสก์หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลเครื่องอื่นๆสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นำเข้ารูปภาพจากฮาร์ดดิสก์ แผ่น CD แผ่น DVD และการ์ด

  • จากแอพอื่นๆ:คุณยังสามารถนำเข้ารูปภาพและวิดีโอที่ส่งไปถึงคุณในอีเมลหรือข้อความตัวอักษร หรือดาวน์โหลดจาก Safari ได้เช่นกันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูนำเข้ารูปภาพจากแอพเมล, แอพข้อความ, Safari และแอพอื่นๆที่

ตามค่าเริ่มต้น คัดลอกรูปภาพที่นำเข้าไปไว้ในคลังรูปภาพหากคุณต้องการ คุณสามารถจัดเก็บรูปภาพและวิดีโอภายนอกคลังรูปภาพ ตัวอย่างเช่น ในโฟลเดอร์ใน Mac ของคุณหรือในฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก และยังคงสามารถดูรูปภาพและวิดีโอเหล่านั้นในแอพรูปภาพได้หากคุณเคยต้องย้ายเนื้อหาที่จัดเก็บไว้ภายนอกคลังไปยังคลังรูปภาพของคุณ คุณก็สามารถทำแบบนั้นได้เช่นกันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งจัดเก็บไฟล์ของคุณ ให้ดูที่ การเปลี่ยนแปลงรูปภาพที่จัดเก็บไฟล์ของคุณ

หมายเหตุ: รูปภาพและวิดีโอที่จัดเก็บอยู่ด้านนอกคลังรูปภาพจะไม่ถูกจัดเก็บไว้ในคลังรูปภาพ iCloud

เปิดแอพรูปภาพให้ฉัน