macOS High Sierra

เพิ่มชื่อ คำอธิบาย และอื่นๆ ไปที่รูปภาพ

คุณสามารถดูและเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับรูปภาพของคุณได้ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูวันที่และเวลาที่ถ่ายรูป ข้อมูลเกี่ยวกับกล้องที่ใช้ถ่าย และป้ายกำกับที่ระบุสถานะของรูปภาพได้คุณสามารถใส่หัวเรื่องและคำบรรยายภาพให้รูปภาพ เพิ่มหรือเปลี่ยนตำแหน่งของรูปภาพ และเปลี่ยนแปลงวันที่และเวลาที่ถ่ายได้คุณสามารถเลือกรูปภาพหลายรูปที่ถ่ายในช่วงเวลาเดียวกันแล้วเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของรูปภาพเหล่านั้นพร้อมกันได้

เปิดแอปรูปภาพให้ฉัน

การดูและเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับรูปภาพ

ในการดูหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของรูปภาพ ให้คุณเลือกรูปภาพเดียวหรือหลายรูป จากนั้นเปิดหน้าต่างข้อมูล

หน้าต่างข้อมูลของรูปภาพ
 • การเปิดหน้าต่างข้อมูล:คลิกสองครั้งที่รูปภาพเพื่อดู แล้วคลิกปุ่มข้อมูล ในแถบเครื่องมือหรือกด Command-I

 • การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล:แก้ไขรายการใดๆ ต่อไปนี้

  • ชื่อเรื่อง:ป้อนชื่อในช่องชื่อเรื่อง

   เคล็ดลับ: หากต้องการเพิ่มชื่อเรื่องให้กับรูปภาพอย่างรวดเร็วจากในหน้าต่างหลักของแอพรูปภาพ คุณสามารถเลือก มุมมอง > ข้อมูลเมต้า > ชื่อเรื่อง แล้วคลิกช่องที่ปรากฏด้านล่างรูปภาพเมื่อคุณวางตัวชี้ค้างไว้เหนือรูปภาพ จากนั้นป้อนชื่อ

  • คำอธิบาย:ป้อนคำบรรยายภาพในช่องคำอธิบาย

  • รายการโปรด:คลิกปุ่มรายการโปรด เพื่อทำเครื่องหมายรูปภาพเป็นรายการโปรดคลิกปุ่มนั้นอีกครั้งเพื่อยกเลิกการทำเครื่องหมาย

  • คำสำคัญ:ป้อนคำสำคัญในช่องคำสำคัญในขณะที่คุณป้อน รูปภาพจะแนะนำคำสำคัญที่คุณเคยใช้มาก่อนกด Enter เมื่อคุณได้ใส่คำสำคัญเสร็จแล้ว

   ในการเอาคำสำคัญออก ให้เลือกคำสำคัญนั้น แล้วกด Delete

  • บุคคล:คลิก ปุ่มเพิ่ม แล้วป้อนชื่อเพื่อระบุคน

   หากต้องการระบุผู้คนหลายคนในรูป ให้คลิก ปุ่มเพิ่ม แล้วลากตัวระบุใบหน้าไปที่ผู้คนแต่ละคนที่คุณต้องการระบุ

  • ตำแหน่ง:ป้อนตำแหน่งในช่องตำแหน่งในขณะที่คุณป้อน รูปภาพจะแนะนำตำแหน่งที่คุณสามารถเลือกได้ในการเปลี่ยนตำแหน่ง คุณสามารถค้นหาตำแหน่งต่างๆ หรือเปลี่ยนตำแหน่งได้โดยการลากหมุดไปบนแผนที่หากต้องการเอาข้อมูลตำแหน่งที่คุณกำหนดในรูปภาพด้วยตัวเองออก ให้ลบตำแหน่งหรือเลือก รูปภาพ > ตำแหน่งที่ตั้ง จากนั้นเลือก เอาตำแหน่งที่ตั้งออก หรือ คืนกลับไปที่ตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิมคุณไม่สามารถกำหนดตำแหน่งได้หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

การแสดงชื่อ เมตาดาต้าอื่นๆ และป้ายกำกับ

รูปภาพสามารถแสดงชื่อที่คุณตั้งให้รูปภาพในหน้าต่างรูปภาพ เมตาดาต้า (ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับรูปภาพ เช่น ประเภทของรูปภาพ) และป้ายกำกับที่ระบุว่ารูปภาพถูกแก้ไขหรือไม่ เพิ่มคำสำคัญให้รูปภาพแล้วหรือไม่ และอื่นๆ

 • การตั้งค่ารูปภาพให้แสดงชื่อ เมตาดาต้า หรือป้ายกำกับ:เลือก มุมมอง > เมตาดาต้า > [ชื่อเมตาดาต้า]

ป้ายกำกับ

ความหมาย

ป้ายกำกับแก้ไขแล้ว

รูปภาพถูกแก้ไขแล้ว

ป้ายกำกับคำสำคัญ

ใส่คำสำคัญให้รูปภาพแล้ว

ป้ายกำกับตำแหน่งที่ตั้ง

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพในแผนที่แล้ว

ป้ายกำกับรายการโปรด

ทำเครื่องหมายรูปภาพว่าเป็นรูปภาพโปรดแล้ว

ป้ายกำกับคลิปวิดีโอ

รายการเป็นวิดีโอ สโลว์โมชั่น หรือ ไทม์แลปส์

ป้ายกำกับไฟล์ที่อ้างอิง

รูปภาพดั้งเดิมจัดเก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งอื่น (ไม่ใช่ในคลังรูปภาพใน Mac ของคุณ)

ป้ายกำกับ HDR

รูปภาพดั้งเดิมถ่ายแบบ High Dynamic Range (HDR) ที่รวมรูปภาพสามรูปที่ถ่ายด้วยการเปิดรับแสงต่างกัน

ป้ายกำกับไฟล์ RAW

รูปภาพต้นฉบับจะเป็นรูปภาพ RAW +JPEG ที่มีเวอร์ชั่น RAW และ JPEG(ป้ายกำกับจะปรากฏขึ้นเป็น R เมื่อดูรูปภาพเวอร์ชั่น RAW)

ป้ายกำกับ Live Photo

รายการเป็น Live Photo

ป้ายกำกับ Live Photo

รายการเป็น Live Photo ที่ถูกตั้งค่าให้เด้ง

ป้ายกำกับ Live Photo

รายการเป็น Live Photo ที่ถูกตั้งค่าให้เล่นวน

ป้ายกำกับภาพถ่ายบุคคล

รายการเป็นรูปภาพที่ถ่ายเป็นภาพถ่ายบุคคล

การเปลี่ยนแปลงวันที่และเวลาของรูปภาพ

คุณสามารถเปลี่ยนวันที่และเวลาที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพได้คุณอาจต้องการทำเช่นนี้เพื่อเพิ่มข้อมูลวันที่และเวลาไปที่รูปภาพที่สแกนแล้ว หรือหากคุณท่องเที่ยวไปในตำแหน่งที่ตั้งในเขตเวลาอื่น แล้วกล้องของคุณตั้งค่าวันที่และเวลาตามเขตเวลาตามที่อยู่บ้านของคุณ ไม่ใช่ตามสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณไป

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. เลือก รูปภาพ > ปรับวันที่และเวลา

 3. ป้อนวันที่และเวลาที่คุณต้องการในช่องการปรับ

 4. คลิกที่เขตเวลาในแผนที่เพื่อเลือกเมืองที่ใกล้ที่สุด หากจำเป็น

 5. คลิก ปรับ

เอาตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพออก

คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพหรือคืนกลับไปที่ตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิมได้

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. เลือก รูปภาพ > ตำแหน่งที่ตั้ง จากนั้นเลือก เอาตำแหน่งที่ตั้งออก หรือ คืนกลับไปที่ตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิม

หากคุณกำหนดตำแหน่งที่ตั้งด้วยตัวคุณเองไปที่รูปภาพที่ไม่มีข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง การคืนกลับไปที่ตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิมจะเอาข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่คุณกำหนดไว้ออก