macOS High Sierra

สมัครใช้งานอัลบั้มที่แชร์โดยผู้ใช้ iCloud คนอื่น

ถ้าคุณใช้ iCloud ผู้ใช้ iCloud คนอื่นๆ จะสามารถเชิญให้คุณสมัครใช้งานอัลบั้มที่แชร์ของพวกเขาได้หลังจากที่คุณสมัครสมาชิกแล้ว คุณสามารถดู แสดงความเห็น ดาวน์โหลดรายการในอัลบั้มที่แชร์ และทำได้แม้กระทั่งโพสต์รูปภาพและคลิปวิดีโอใหม่ๆ ไปยังอัลบั้มได้ (หากเจ้าของอัลบั้มอนุญาต)คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกจากอัลบั้มรูปภาพที่แชร์ได้ตลอดเวลา

เปิดแอพรูปภาพให้ฉัน

การสมัครสมาชิกอัลบั้มที่แชร์

เมื่อคุณได้รับคำเชิญไปยังอัลบั้มที่แชร์ อัลบั้มใหม่จะปรากฏในบานหน้าต่างที่แชร์ของแอพรูปภาพที่มีไอคอนการเชิญ

 • คลิก กิจกรรม ที่อยู่ใต้แชร์ในแถบข้างเพื่อดูการเชิญชวน แล้วคลิก ยอมรับ

  หากคุณไม่ต้องการสมัครสมาชิกอัลบั้มที่แชร์ ให้คลิก ปฏิเสธ

การยกเลิกการสมัครสมาชิกจากอัลบั้มที่แชร์

ในการยกเลิกการสมัครสมาชิกอัลบั้มที่แชร์ ให้ลบอัลบั้มออก

คำเตือน: เมื่อคุณยกเลิกการสมัครสมาชิกจากอัลบั้มที่แชร์ คุณควรลบรูปภาพและคลิปวิดีโอในอัลบั้มที่แชร์จากอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณทันที

 • เลือกอัลบั้มที่แชร์ซึ่งคุณต้องการเลิกสมัครใช้งานจากด้านใต้แชร์อยู่ในแถบด้านข้าง แล้วกดปุ่ม Command-Delete

การแสดงความเห็นหรือกดถูกใจรูปภาพในอัลบั้มที่แชร์

 1. คลิกอัลบั้มที่แชร์ที่อยู่ใต้แชร์ในแถบข้าง

 2. คลิกสองครั้งที่รูปภาพ จากนั้นคลิก ปุ่มสร้าง ตรงมุมซ้ายล่างของรูปภาพ

 3. ในบานหน้าต่างที่ปรากฏ ให้ทำข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

  หน้าต่างที่แสดงตัวเลือกถูกใจและความคิดเห็นสำหรับรูปภาพที่แชร์
  • การกดถูกใจรูปภาพหรือวิดีโอ:คลิก ถูกใจ

  • การเพิ่มความเห็นให้กับรูปภาพหรือวิดีโอ:คลิก เพิ่มความเห็น แล้วป้อนความเห็นของคุณ

 4. คลิก ส่ง

เมื่อคุณกดถูกใจหรือแสดงความเห็นในรายการ การแชร์รูปภาพ iCloud จะส่งการแจ้งให้กับผู้สร้างและผู้สมัครสมาชิกทั้งหมดของอัลบั้มรูปภาพนั้นในการลบความเห็นที่คุณได้เพิ่มไปยังรายการ ให้วางตัวชี้ไว้เหนือความเห็นนั้นแล้วคลิกปุ่มลบ

การบันทึกรายการจากอัลบั้มที่แชร์ไปยังคลังรูปภาพของคุณ

คุณสามารถนำเข้ารายการจากอัลบั้มที่แชร์ไว้ในคลังรูปภาพของคุณได้ จากนั้นดำเนินการแก้ไข แชร์รายการที่อัพเดท แล้วเพิ่มรายการเหล่านั้นไปยังอัลบั้มและโปรเจ็กต์ของคุณ

 1. คลิกอัลบั้มที่แชร์ที่อยู่ใต้แชร์ในแถบข้าง

 2. เลือกรูปภาพและคลิปวิดีโอที่คุณต้องการ จากนั้นกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกรูปภาพที่เลือก แล้วเลือก นำเข้า

  รายการที่นำเข้าจะปรากฏในอัลบั้มนำเข้าล่าสุด

 3. คลิกอัลบั้มในแถบข้าง แล้วคลิกสองครั้งที่อัลบั้มที่นำเข้าล่าสุดเพื่อเปิด

 4. เลือกรายการที่นำเข้า จากนั้นคลิก ปุ่มสร้าง ในแถบเครื่องมือ แล้วเลือกอัลบั้มหรือโปรเจ็กต์ที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มรายการ