macOS High Sierra

ปรับใช้การปรับเส้นโค้ง

คุณสามารถใช้การปรับเส้นโค้งเพื่อปรับความสว่างและความต่างระดับสีในรูปภาพได้คุณสามารถปรับลักษณะโดยรวมของรูปภาพ เปลี่ยนแปลงลักษณะของสีที่เฉพาะเจาะจง (สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน) และปรับการตั้งค่าสำหรับจุดดำ โทนสีกลาง และจุดขาวได้

รูปภาพก่อนการปรับเส้นโค้ง
รูปภาพหลังการปรับเส้นโค้ง

การปรับเส้นโค้งจะแสดงฮิสโตแกรมที่มีเส้นทแยงมุมมาจากจุดดำ (มุมซ้ายล่างสุด) ขึ้นไปที่จุดขาว (มุมขวาล่างสุด)ในการปรับความสว่างหรือความต่างระดับสีในรูปภาพ คุณสามารถเพิ่มจุดตามเส้นที่ตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงที่คุณต้องการให้เปลี่ยนแปลงรูปภาพได้ลากจุดขึ้นไปเพื่อเพิ่มความสว่างหรือลากจุดลงมาเพื่อลดความสว่างลากจุดไปทางซ้ายเพื่อเพิ่มความต่างระดับสีที่จุดนั้น หรือลากไปทางขวาเพื่อลดความต่างระดับสี

 1. คลิกสองครั้งที่รูปภาพ จากนั้นคลิกปุ่มแก้ไขในแถบเครื่องมือ

 2. คลิก ปรับ ในแถบเครื่องมือ

 3. ในบานหน้าต่างการปรับ ให้คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจากเส้นโค้ง

 4. ปฏิบัติตามวิธีการใด ๆ ต่อไปนี้:

  • แก้ไขเส้นโค้งของรูปภาพโดยอัตโนมัติ:คลิกเมนูป๊อปอัพด้านใต้ไอคอนเส้นโค้ง แล้วเลือก RGB หรือสีที่คุณต้องการแก้ไขโดยอัตโนมัติ จากนั้นคลิก อัตโนมัติ

  • ตั้งค่าจุดดำ โทนสีกลาง หรือจุดขาวของฮิสโตแกรมด้วยตัวเอง:คลิกปุ่มหลอดดูดสี สำหรับการตั้งค่าจุดที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคลิกตำแหน่งในรูปภาพที่แสดงถึงจุดดำ โทนสีกลาง หรือจุดขาวของรูปภาพได้ดีที่สุด

   หลอดดูดสีสามหลอดที่ใช้เพื่อเลือกจุดดำ โทนสีกลาง และจุดขาวของรูปภาพ
   • จุดดำ:ปรับจุดตรงพื้นที่สีดำให้เป็นสีดำทั้งหมด (ไม่สามารถเห็นรายละเอียดได้)

   • โทนสีกลาง:ปรับความสว่างหรือความมืดของพื้นที่โทนสีกลางของรูปภาพ

   • จุดขาว:ปรับจุดตรงพื้นที่สีขาวให้เป็นสีขาวทั้งหมด

    คุณยังสามารถลากขอบจับด้านบนสุดหรือด้านล่างสุดของเส้นทแยงมุมในฮิสโตแกรมเพื่อเปลี่ยนช่วงของจุดดำและจุดขาวของการปรับได้อีกด้วยตัวอย่างเช่น ในการปรับจุดขาวของฮิสโตรแกรม ให้ลากขอบจับด้านบนสุดไปที่ตำแหน่งใหม่

  • ปรับเส้นโค้งสีของรูปภาพด้วยตัวเอง:คลิกปุ่มเพิ่มจุด จากนั้นคลิกตำแหน่งบนรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงการคลิกแต่ละครั้งจะเพิ่มจุดไปที่เส้นทแยงมุมของฮิสโตแกรมคุณสามารถคลิกไปตามเส้นทแยงมุมในฮิสโตแกรมเพื่อเพิ่มจุดได้ด้วยเช่นกันหลังจากเพิ่มจุดแล้ว ให้ลากจุดเพื่อปรับความสว่างและความต่างระดับสีในรูปภาพ

   ตัวควบคุมเส้นโค้งและปุ่มเพิ่มจุดที่ด้านขวาบน
  • เปลี่ยนสีแดง สีเขียว หรือสีน้ำเงินในรูปภาพ:คลิกเมนูป๊อปอัพด้านใต้ไอคอนเส้นโค้ง แล้วเลือกสีที่คุณต้องการเปลี่ยนคลิกปุ่มเพิ่มจุดแล้วคลิกตำแหน่งในรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงลากจุดที่เพิ่มไปที่เส้นทแยงมุมเพื่อปรับสีนั้นในรูปภาพ

   ตัวควบคุมเส้นโค้งซึ่งแสดง RGB ที่เลือกไว้ในเมนูป๊อปอัพ