macOS High Sierra

การสั่งชุดพิมพ์แบบมืออาชีพของรูปภาพคุณ

คุณสามารถสั่งให้พิมพ์งานพิมพ์ของรูปภาพคุณที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพและส่งมอบให้กับคุณ ครอบครัวหรือเพื่อนๆ ของคุณได้เลือกขนาดและจำนวนสำหรับแต่ละภาพ และสั่งให้ชุดพิมพ์มีการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่คุณระบุ

หมายเหตุ: บริการนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในทุกพื้นที่ในการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูบทความการสนับสนุนของ Apple รายละเอียดกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับสมุด การ์ด และปฏิทิน

เปิดแอปรูปภาพให้ฉัน

 1. เลือกรูปภาพเดียวหรือหลายรูป

 2. เลือก ไฟล์ > สร้าง > งานพิมพ์

 3. เลือกขนาดด้านใต้รูปแบบงานพิมพ์ที่คุณต้องการตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการใช้รูปแบบขนาดปรับอัตโนมัติ ให้คลิกขนาดด้านใต้ขนาดปรับอัตโนมัติ

  เคล็ดลับ: หากคุณต้องการสั่งซื้อรูปภาพของคุณบางรูปในขนาดต่างๆ คุณสามารถดูได้ที่ขั้นตอนที่ 5

  ตัวเลือกขนาดการแสดงหน้าต่างสำหรับรูปแบบงานพิมพ์ขนาดปรับอัตโนมัติ
 4. ตรวจสอบลักษณะของงานพิมพ์ของคุณ

  หน้าต่างที่แสดงตัวเลือกตรวจทานงานพิมพ์

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะของรูปภาพของคุณได้ก่อนที่คุณจะสั่งซื้อ เพียงแค่คลิกสองครั้งที่รูปภาพเพื่อเปิดหน้าต่างตัวเลือกรูปภาพจากนั้นคุณสามารถปรับใช้ฟิลเตอร์ เปลี่ยนการครอบตัดและระดับการซูม และแม้กระทั่งแก้ไขรูปภาพเพื่อให้มีลักษณะเฉพาะ

 5. ทำข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

  • สั่งพิมพ์รูปภาพให้มีขอบสีขาว:เลือกกล่องกาเครื่องหมายขอบสีขาว

   หมายเหตุ: ขอบสีขาวใช้ไม่ได้กับงานพิมพ์แบบขนาดปรับอัตโนมัติ

  • สั่งพิมพ์รูปภาพให้มีผิวมันเงา:เลือกกล่องกาเครื่องหมายผิวมันเงา

  • ระบุจำนวนของสำเนารูปภาพที่พิมพ์:คลิกเลือกรูปภาพ แล้วคลิกปุ่มตัวเลือก ในแถบเครื่องมือ จากนั้นป้อนจำนวนของสำเนาที่คุณต้องการลงในช่องสำเนา

  • เพิ่มรูปภาพเพิ่มเติมไปที่สินค้าของคุณ:คลิกปุ่มงานพิมพ์ ในแถบเครื่องมือแล้วเลือก เพิ่มรูปภาพเลือกรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่มแล้วคลิก เพิ่ม

  • เปลี่ยนขนาดพิมพ์ของสินค้าของคุณ:คลิกปุ่มงานพิมพ์ ในแถบเครื่องมือแล้วเลือก เปลี่ยนขนาด จากนั้นเลือกขนาดที่คุณต้องการ

   ในการเปลี่ยนขนาดของรูปภาพแต่ละรูป ให้เลือกรูปภาพก่อนแล้วคลิกปุ่มงานพิมพ์ ในแถบเครื่องมือปุ่มงานพิมพ์

  • เพิ่มขนาดพิมพ์เพิ่มเติมให้กับสินค้าของคุณ:คลิกปุ่มงานพิมพ์ ในแถบเครื่องมือแล้วเลือก เพิ่มขนาดอื่น จากนั้นเลือกขนาดพิมพ์อื่นที่คุณต้องการ

   ในการเพิ่มขนาดของรูปภาพแต่ละรูปเป็นขนาดอื่น ให้เลือกรูปภาพก่อนแล้วคลิกปุ่มงานพิมพ์ ในแถบเครื่องมือปุ่มงานพิมพ์

 6. เมื่อคุณพร้อมที่จะสั่งซื้อสินค้า ให้คลิก สั่งพิมพ์

 7. คลิก เพิ่มที่อยู่จัดส่ง แล้วเลือกที่อยู่จัดส่งด้านใต้จัดส่งถึง หรือคลิก ใหม่ เพื่อป้อนที่อยู่ใหม่

 8. เมื่อราคาของสินค้าปรากฏขึ้นมา ให้คลิกปุ่มสั่งซื้อ

 9. ป้อน Apple ID ของคุณ แล้วคลิก ลงชื่อเข้า

 10. หากครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คุณซื้อรายการสั่งพิมพ์ คุณอาจถูกขอให้ป้อนรหัสความปลอดภัยสำหรับบัตรเครดิตของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูชำระค่ารายการสั่งพิมพ์ด้วยบัตรเครดิตที่

  หมายเหตุ: หากคุณลงชื่อเข้าด้วย Apple ID ที่เปิดการยืนยันแบบสองขั้นตอน คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัส 4 หลักซึ่งจะส่งเป็นข้อความตัวอักษรให้คุณ

  จะมีข้อความปรากฏขึ้นมาแสดงการยืนยันคำสั่งซื้อของคุณและแจ้งวันที่คาดว่าจะส่งมอบสินค้าให้คุณทราบ

หมายเหตุ: หากคุณต้องการใช้บัตรเครดิตใบอื่นนอกจากใบที่เชื่อมโยงกับ Apple ID ของคุณ หรือหากคุณต้องการแก้ไขข้อมูลของบัตรเครดิตของคุณ ให้เลือก รูปภาพ > บัญชีร้านค้าผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ แล้วคลิก “เปลี่ยนข้อมูลการจัดส่งหรือข้อมูลการเรียกเก็บเงินเริ่มต้นของคำสั่งซื้อของคุณ”