macOS High Sierra

พิมพ์รูปภาพของคุณเอง

คุณสามารถพิมพ์รูปภาพเป็นขนาดมาตรฐานได้หลายขนาดหรือเลือกขนาดกำหนดเองได้คุณยังสามารถพิมพ์รูปภาพได้มากกว่าหนึ่งรูปต่อหนึ่งหน้าโดยใช้รูปแบบการพิมพ์แบบแผ่นรวมรูปย่อคุณสามารถพิมพ์รูปภาพเป็นสีดำและสีขาวหรือเป็นสีได้ โดยจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์ของคุณ

เปิดแอพรูปภาพให้ฉัน

 1. คลิก รูปภาพ ในแถบข้าง แล้วเลือกรูปภาพรูปเดียวหรือมากกว่านั้น

 2. เลือก ไฟล์ >พิมพ์

 3. ในตัวเลือกการพิมพ์ ให้เลือกรูปแบบจากรายการทางด้านขวา

  หน้าต่างที่แสดงตัวเลือกการพิมพ์

  พื้นที่แสดงตัวอย่างทางด้านซ้ายจะแสดงลักษณะของรูปภาพที่พิมพ์ของคุณ

  ด้วยรูปแบบบางรูปแบบ เช่น กำหนดเองและแผ่นรวมรูปย่อ คุณสามารถใช้ตัวควบคุมการกำหนดขนาดเพื่อปรับขนาดรูปภาพที่สั่งพิมพ์ได้ตัวเลือกอื่นๆ เช่น สำหรับการเปลี่ยนตำแหน่งรูปภาพ การเลือกอัตราส่วนกว้างยาว หรือการตั้งค่าระยะขอบ จะปรากฏขึ้นมาโดยขึ้นอยู่กับรูปแบบที่คุณเลือกไว้

 4. เลือกเครื่องพิมพ์แล้วเลือกการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใดๆ ที่จำเป็น

 5. คลิก พิมพ์

 6. กำหนดตัวเลือกการพิมพ์ในหน้าต่างโต้ตอบการพิมพ์ แล้วคลิก พิมพ์