macOS High Sierra

การเพิ่ม เอาออก และจัดเรียงหน้าสมุดใหม่

คุณสามารถ เพิ่ม ลบ หรือจัดเรียงหน้าสมุดใหม่ได้คุณสามารถใส่หน้าใหม่ที่ใดก็ได้ในสมุด ยกเว้นระหว่างหน้าปกนอกและหน้าปกใน

หมายเหตุ: จำนวนหน้าของสมุดต้องเป็นจำนวนคู่หากการเปลี่ยนจำนวนหน้าทำให้เกิดจำนวนหน้าที่เป็นเลขคี่ แอพรูปภาพจะเพิ่มหรือลบหน้าที่ว่างโดยอัตโนมัติเพื่อทำให้จำนวนหน้าเป็นเลขคู่

เปิดแอปรูปภาพให้ฉัน

 1. คลิกสมุดที่อยู่ใต้โปรเจ็กต์ในแถบข้าง

 2. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • การเพิ่มหน้า:เลือกหน้าที่คุณต้องการให้หน้าใหม่เริ่มต่อจาก จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่มหน้า ในแถบเครื่องมือ แล้วเลือก เพิ่มหน้า

  • การตั้งค่าจำนวนหน้าที่แน่นอนในสมุด:คลิกปุ่มการตั้งค่าสมุด ในแถบเครื่องมือ แล้วลากแถบเลื่อนจำนวนหน้า

  • การลบหน้าออกจากสมุด:คลิกหน้าเพื่อเลือก แล้วกด Delete หรือคลิกปุ่มเพิ่มหน้า ในแถบเครื่องมือ เลือก เอาหน้าออก จากนั้นคลิก ดำเนินการต่อคุณยังสามารถกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่หน้า แล้วเลือก เอาหน้าออก จากนั้นคลิก ดำเนินการต่อ

  • การย้ายหน้าในสมุด:วางตำแหน่งของตัวชี้ไว้เหนือจำนวนหน้าจนกว่าปุ่มหน้าจะปรากฏขึ้น จากนั้นลากปุ่มหน้าเพื่อย้ายหน้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่คุณยังสามารถเลือกหน้า แล้วลากปุ่มหน้า

   หน้าในแบบหน้าคู่พร้อมปุ่มหน้าที่มองเห็นได้ใต้หน้า