macOS High Sierra

การสร้างอัลบั้มอัจฉริยะ

อัลบั้มอัจฉริยะจะรวบรวมและแสดงรูปภาพมรคลังของคุณที่ตรงตามเกณฑ์ที่คุณระบุได้โดยอัตโนมัติตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างอัลบั้มอัจฉริยะที่เก็บรวบรวมรูปภาพต่างๆ โดยอัตโนมัติซึ่งคุณตั้งคำสำคัญว่าให้แสดงรูปภาพที่มีเด็กๆ ได้

รูปย่อของอัลบั้มอัจฉริยะ

เปิดแอปรูปภาพให้ฉัน

สร้างอัลบั้มอัจฉริยะ

 1. เลือก ไฟล์ > อัลบั้มอัจฉริยะใหม่

 2. เลือกเกณฑ์ของคุณในหน้าต่างโต้ตอบที่ปรากฏ

  คุณสามารถตั้งค่าเงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขหรือหลายเงื่อนไข

  สร้างกล่องโต้ตอบอัลบั้มอัจฉริยะ
 3. คลิก ตกลง

  อัลบั้มอัจฉริยะใหม่ของคุณจะปรากฏในพร้อมกับอัลบั้มอื่นๆ ของคุณ

จากนี้ไป แอพรูปภาพจะอัพเดทอัลบั้มอัจฉริยะของคุณโดยอัตโนมัติ โดยเพิ่มรูปภาพใหม่ๆ ที่ตรงกับเกณฑ์และเอารูปภาพที่ไม่ตรงกับเกณฑ์อีกต่อไปออก

การเปลี่ยนเกณฑ์สำหรับอัลบั้มอัจฉริยะ

 1. เลือกอัลบั้มอัจฉริยะ

 2. เลือก ไฟล์ > แก้ไขอัลบั้มอัจฉริยะ

 3. ดำเนินการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิกตกลง