macOS High Sierra

สร้างคลังรูปภาพเพิ่มเติม

คุณสามารถสร้างคลังรูปภาพเพิ่มเติมเพื่อจัดระเบียบรูปภาพ อัลบั้ม และโปรเจ็กต์ของคุณ (เช่น หนังสือ การ์ด และปฏิทิน) จากนั้นสลับระหว่างคลังตัวอย่างเช่น คุณสามารถเก็บคลังแยกกันสำหรับรูปภาพส่วนตัวและรูปภาพงานหรือหากคุณมีบุตรหลานที่ถ่ายภาพ คุณสามารถเก็บรูปภาพของพวกเขาแยกไว้อีกคลังหนึ่งได้

ข้อสำคัญ: หากคุณใช้คลังรูปภาพ iCloud โปรดจำไว้ว่ารูปภาพและวิดีโอในคลังรูปภาพระบบของคุณเท่านั้นที่เชื่อมข้อมูลกับ iCloudดูให้แน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลคลังรูปภาพทั้งหมดของคุณแล้วสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ สำรองข้อมูลคลังรูปภาพ

เปิดแอพรูปภาพให้ฉัน

การสร้างคลังรูปภาพใหม่

 1. หากแอพรูปภาพเปิดขึ้น ให้เลือก แอพรูปภาพ > ออกจากแอพรูปภาพ

 2. กดปุ่ม Option ค้างไว้ แล้วคลิกสองครั้งที่ไอคอนแอพรูปภาพในโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่น (หรือคลิกไอคอนแอพรูปภาพใน Dock) เพื่อเปิดแอพรูปภาพ

 3. ในกล่องโต้ตอบเลือกคลัง ให้คลิก สร้างใหม่

 4. ป้อนชื่อคลังและเลือกตำแหน่งที่ตั้งเพื่อจัดเก็บคลัง

 5. คลิก ตกลง

การสลับระหว่างคลังรูปภาพ

 1. หากแอพรูปภาพเปิดขึ้น ให้เลือก แอพรูปภาพ > ออกจากแอพรูปภาพ

 2. กดปุ่ม Option ค้างไว้ แล้วคลิกสองครั้งที่ไอคอนแอพรูปภาพในโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่น (หรือคลิกไอคอนแอพรูปภาพใน Dock) เพื่อเปิดแอพรูปภาพ

 3. ในกล่องโต้ตอบเลือกคลัง ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • คลิกคลังที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิก เลือกคลัง

  • หากคลังที่คุณต้องการไม่ปรากฏในกล่องโต้ตอบเลือกคลัง ให้คลิก คลังอื่น โดยไปที่ตำแหน่งที่ตั้งของคลังแล้วเลือก จากนั้นคลิก เลือกคลัง

การกำหนดคลังให้เป็นคลังรูปภาพระบบ

คุณสามารถสลับไปยังคลังอื่นและกำหนดคลังให้เป็นคลังรูปภาพระบบสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับหลักการพิจารณาเมื่อกำหนดคลังรูปภาพระบบที่แตกต่าง โปรดดูที่ ภาพรวมของคลังรูปภาพของระบบ

ในการกำหนดคลังปัจจุบันให้เป็นคลังรูปภาพระบบ:

 • เลือก แอพรูปภาพ > การตั้งค่า ให้คลิก ทั่วไป จากนั้นคลิก ใช้เป็นคลังรูปภาพระบบ

ข้อสำคัญ: หากคุณสลับไปยังคลังอื่น แอพรูปภาพจะปิดบริการ iCloud ทั้งหมดโดยอัตโนมัติในการใช้คลังรูปภาพ iCloud การแชร์รูปภาพ iCloud และการสตรีมรูปภาพของฉันด้วยคลังรูปภาพระบบที่กำหนดขึ้นใหม่ คุณต้องเปิดอีกครั้งในบานหน้าต่าง iCloud ของการตั้งค่าแอพรูปภาพเมื่อคุณเปิดคลังรูปภาพ iCloud หลังจากกำหนดคลังรูปภาพระบบใหม่ รูปภาพที่จัดเก็บใน iCloud จะผสานกับรูปภาพในคลังรูปภาพระบบใหม่เมื่อเนื้อหาจากคลังรูปภาพระบบใหม่ได้อัพโหลดไปยัง iCloud แล้ว คลังจะเลิกผสานไม่ได้ การพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนที่จะเปลี่ยนคลังรูปภาพระบบของคุณจึงถือเป็นความคิดที่ดี

การเพิ่มพื้นที่ให้มากขึ้นในคลังรูปภาพของคุณ

หากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณหมดลง แอพรูปภาพจะเตือนคุณในการเพิ่มพื้นที่มากขึ้น คุณสามารถลบรูปภาพจากคลังของคุณได้

คำเตือน: หากคุณลบรูปภาพระหว่างที่คลังรูปภาพ iCloud เปิดอยู่ รูปภาพจะถูกลบออกจาก iCloud และในอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณที่ใช้คลังรูปภาพ iCloud

 1. เลือกรูปภาพที่จะลบ จากนั้นกด Command-Delete

  ไฟล์ที่ลบของคุณจะย้ายไปยังอัลบั้มที่เพิ่งลบล่าสุด ซึ่งจะคงอยู่ไว้ตามจำนวนวันที่แสดงคุณสามารถลบรูปภาพได้ทันทีจากอัลบั้มที่เพิ่งลบล่าสุดเพื่อประหยัดพื้นที่

 2. คลิกอัลบั้มที่เพิ่งลบล่าสุดในแถบด้านข้าง

 3. เลือกรูปภาพที่จะลบออกจากคลังของคุณทันที แล้วคลิก ลบ [หมายเลข] รายการ