macOS High Sierra

การสร้างอัลบั้ม

คุณสามารถสร้างอัลบั้มเพื่อจัดระเบียบคลังรูปภาพของคุณเพิ่มเติม

เปิดแอปรูปภาพให้ฉัน

การสร้างอัลบั้ม

 1. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • สร้างอัลบั้มเปล่า: เลือก ไฟล์ > อัลบั้มใหม่ หรือคลิกปุ่มเพิ่ม ถัดจากอัลบั้มของฉันในแถบด้านข้าง จากนั้นเลือก อัลบั้ม

  • สร้างอัลบั้มใหม่จากกลุ่มรูปภาพ: เลือกรูปภาพที่คุณต้องการในอัลบั้มใหม่ แล้วเลือก ไฟล์ > อัลบั้มใหม่ที่มีสิ่งที่เลือก

 2. ป้อนชื่ออัลบั้มใหม่ของคุณในแถบด้านข้าง แล้วกดปุ่ม Return

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเลือกรูปภาพที่คุณต้องการในอัลบั้มใหม่ กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกรูปภาพที่เลือก แล้วเลือก “เพิ่มไปที่” จากนั้นเลือก อัลบั้มใหม่ ได้ด้วย

เพิ่มรูปภาพลงในอัลบั้มที่มีอยู่แล้ว

 • ในการเพิ่มรูปภาพลงในอัลบั้ม ให้ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกรูปภาพที่คุณต้องการ จากนั้นลากไปที่อัลบั้มหนึ่งในแถบด้านข้าง

  • เลือกรูปภาพที่คุณต้องการ กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกรูปภาพที่เลือก แล้วเลือก เพิ่มไปที่ จากนั้นเลือกอัลบั้ม

  • เลือกรูปภาพที่คุณต้องการ แล้วลากรูปย่อในตัวบ่งชี้การเลือกที่ด้านบนสุดของหน้าต่างไปที่อัลบั้มในแถบด้านข้าง

   ตัวบ่งชี้การเลือกซึ่งแสดงว่าเลือกรูปภาพไว้สามรูป

การเพิ่มรูปภาพไปที่รูปภาพที่มีอยู่แล้วจากโฟลเดอร์ใน Finder

 • ลากโฟลเดอร์ของรูปภาพจาก Finder ไปที่อัลบั้มในแถบด้านข้างรูปภาพจะเพิ่มเนื้อหาของโฟลเดอร์ไปที่อัลบั้ม

  ถ้าคุณเลือกตัวเลือก “คัดลอกรายการไปยังคลังแอพรูปภาพ” ในการตั้งค่ารูปภาพแล้ว ระบบจะเพิ่มรูปภาพลงในคลังรูปภาพของคุณ ในการประหยัดพื้นที่ดิสก์ คุณสามารถลบรูปภาพจากโฟลเดอร์ใน Finder ได้

การเอารูปภาพออกหรือจัดเรียงรูปภาพในอัลบั้มใหม่

คลิกสองครั้งที่อัลบั้มเพื่อเปิด จากนั้นให้ปฏิบัติตามวิธีใดๆ ดังต่อไปนี้:

 • การจัดเรียงรูปภาพตามวันที่:เลือก มุมมอง > จัดเรียง แล้วเลือกเรียงเก่าที่สุดก่อนต่อไปหรือเรียงใหม่ที่สุดก่อนต่อไป

 • การจัดเรียงรูปภาพด้วยตัวเอง:ลากรูปภาพตามลำดับที่คุณต้องการ

 • เรียงลำดับรูปภาพตามชื่อที่เรียงตามลำดับตัวอักษร:เลือก มุมมอง > จัดเรียง แล้วเลือกจัดเรียงตามชื่อเรื่องต่อไป

 • การเอารูปภาพออกจากอัลบั้ม:เลือกรูปภาพ แล้วกด Delete หรือเลือกรูปภาพ > เอารูปภาพ [จำนวน] รูปออกจากอัลบั้ม

  รูปภาพจะถูกเอาออกจากอัลบั้มนี้เท่านั้น ไม่ได้ลบออกจากอัลบั้มอื่นๆ ในคลังรูปภาพของคุณหากคุณลบรูปภาพออกจากอัลบั้มโดยบังเอิญ ให้เลือก แก้ไข > เลิกทำ เพื่อกู้คืนรูปภาพ

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบรูปภาพออกจากอัลบั้มอัจฉริยะหรือออกจากอัลบั้มที่สร้างเพื่อคุณ เช่น วิดีโอหรือภาพถ่ายต่อเนื่องรูปภาพจะถูกเพิ่มลงในอัลบั้มเหล่านี้โดยอัตโนมัติโดยจะขึ้นอยู่กับเกณฑ์การค้นหาของอัลบั้มคุณสามารถลบรูปภาพที่เลือกออกจากคลังทั้งคลังและคลังรูปภาพ iCloud ของคุณได้โดยการกดปุ่ม Command-Delete

เอาอัลบั้มออกหรือจัดเรียงอัลบั้มใหม่

คลิก อัลบั้มของฉัน ในแถบด้านข้าง จากนั้นปฏิบัติตามวิธีใดๆ ต่อไปนี้:

 • ผสานรูปภาพในอัลบั้มเดียวกับอีกอัลบั้มหนึ่ง:ลากอัลบั้มเข้าไปในอีกอัลบั้มหนึ่ง

 • ผสานสองอัลบั้มเข้าไปในโฟลเดอร์เดียว:กดปุ่ม Option แล้วลากอัลบั้มไปในอีกอัลบั้มหนึ่ง

 • การเรียงลำดับอัลบั้มตามวันที่:เลือกมุมมอง > จัดเรียง แล้วเลือกเรียงเก่าที่สุดก่อนหรือเรียงใหม่ที่สุดก่อน

 • จัดเรียงรูปภาพด้วยตัวเอง:ลากอัลบั้มตามลำดับที่คุณต้องการ

 • เรียงลำดับอัลบั้มตามชื่อที่เรียงตามลำดับตัวอักษร:มุมมอง > จัดเรียง แล้วเลือกตามชื่อ

 • เอาอัลบั้มออก:กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่อัลบั้ม แล้วเลือก ลบอัลบั้ม จากนั้นคลิก ลบ

  อัลบั้มที่ลบออกจากคลังและคลังรูปภาพ iCloud ของคุณ รายการในอัลบั้มจะได้ถูกเอาออกและจะยังคงอยู่ในคลังรูปภาพของคุณหากคุณลบรูปภาพออกจากอัลบั้มโดยบังเอิญ ให้เลือก แก้ไข > เลิกทำการลบอัลบั้ม เพื่อกู้คืนอัลบั้ม

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถจัดเรียงโปรเจ็กต์ตามชื่อหรือวันที่ที่สร้างและจัดเรียงรายการในแถบข้างได้อีกด้วยคุณไม่สามารถจัดเรียงรายการในช่วงเวลาได้

การเลือกรูปภาพหลักของอัลบั้ม

คุณสามารถเลือกรูปภาพหลักของอัลบั้ม ซึ่งก็คือรูปภาพที่เป็นตัวแทนของอัลบั้มในหน้าต่างรูปภาพ

 1. คลิกสองครั้งที่อัลบั้มเพื่อเปิด แล้วเลือกรูปที่คุณต้องการทำเป็นรูปภาพหลัก

 2. เลือกรูปภาพ > ทำเป็นรูปภาพหลัก