macOS High Sierra

นำเข้ารูปภาพจากแอพเมล, แอพข้อความ, Safari และแอพอื่นๆ

คุณสามารถนำเข้ารูปภาพและสื่อจากอีเมล จากข้อความที่ส่งโดยใช้แอพข้อความ และจากหน้าเว็บใน Safari

เปิดแอพรูปภาพให้ฉัน

การนำเข้ารูปภาพจากเมล

คุณสามารถนำเข้ารูปภาพที่คุณได้รับในอีเมลไปยังแอพรูปภาพได้

 1. เปิดข้อความอีเมล

 2. ทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้:

  • ลากรูปภาพจากอีเมลไปที่หน้าต่างแอพรูปภาพ

  • กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกรูปภาพ แล้วเลือก แชร์ > เพิ่มรูปภาพ

การนำเข้ารูปภาพจากแอพอีเมลอื่น

 1. เปิดข้อความอีเมล

 2. บันทึกรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ:กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกรูปภาพ จากนั้นเลือกตัวเลือกบันทึกดำเนินการซ้ำกับรูปภาพแต่ละรูปที่คุณต้องการบันทึก

 3. เปิดแอพรูปภาพ จากนั้นเลือก ไฟล์ > นำเข้า

 4. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการนำเข้า แล้วคลิก ตรวจทานเพื่อนำเข้า

 5. หากคุณเลือกรูปภาพหรือวิดีโอหลายรายการ ให้เลือกรายการที่คุณต้องการนำเข้า แล้วคลิก นำเข้า [หมายเลข] รายการที่เลือกอยู่หรือนำเข้ารูปภาพใหม่ทั้งหมด

การนำเข้ารูปภาพจากบัญชีเว็บเมล

หากคุณใช้บัญชีอีเมลผ่านเว็บ เช่น iCloud, Gmail, Yahoo! เมล หรือ Hotmail โดยคุณสามารถนำเข้ารูปภาพและวิดีโอจากข้อความอีเมล

 1. เปิดข้อความอีเมล

 2. ทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้:

  • หากคุณใช้ Safari ให้กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกรูปภาพในอีเมล จากนั้นเลือกเพิ่มรูปภาพไปยังแอพรูปภาพ

  • หากคุณใช้เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตอื่น ให้กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกรูปภาพในอีเมล จากนั้นเลือกตัวเลือกบันทึก

   หลังจากที่คุณบันทึกรูปภาพไปยัง Mac ของคุณแล้ว คุณสามารถ นำเข้ารูปภาพไปยังแอพรูปภาพ

การนำเข้ารูปภาพจากแอพข้อความ

คุณสามารถนำเข้ารูปภาพที่ส่งถึงคุณในแอพข้อความไปยังแอพรูปภาพ

ทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้:

 • ลากรูปภาพจากแอพข้อความไปไว้ที่ไอคอนแอพรูปภาพใน Dock

 • ลากรูปภาพจากหน้าต่างแอพข้อความไปที่เดสก์ท็อป จากนั้นลากรูปภาพไปไว้ที่หน้าต่างแอพรูปภาพ

 • กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกรูปภาพในข้อความ จากนั้นเลือก เพิ่มไปยังคลังรูปภาพ

การนำเข้ารูปภาพจากหน้าเว็บใน Safari

คุณสามารถดาวน์โหลดรูปภาพจากหน้าเว็บที่คุณกำลังดูอยู่ใน Safari ได้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสังเกตกฎหมายลิขสิทธิ์และข้อตกลงการขออนุญาตเมื่อทำการดาวน์โหลดรูปภาพจากเว็บ

ทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้:

 • ลากรูปภาพจากหน้าเว็บไปที่หน้าต่างแอพรูปภาพ

 • ลากรูปภาพจาก Safari ไปไว้ที่ไอคอนแอพรูปภาพใน Dock

 • กดปุ่ม Control ค้างไว้ แล้วคลิกรูปภาพ จากนั้นเลือกเพิ่มรูปภาพไปยังแอพรูปภาพ