macOS High Sierra

ค้นหารูปภาพตามข้อความ เนื้อหา หรือวันที่

คุณสามารถค้นหารูปภาพได้อย่างรวดเร็วโดยค้นหาข้อความที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อรูปภาพ คำอธิบาย หรือวันที่คุณสามารถค้นหารูปภาพที่ถ่ายในตำแหน่งที่ตั้งนั้นๆ ได้ เช่น “แคลิฟอร์เนีย” หรือเป็นหมวดหมู่ทั่วไป เช่น “ชายหาด” “สวนสัตว์” “สัตว์” และ “สุนัข”

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีค้นหาโดยใช้คำสำคัญของรูปภาพ ให้ดูที่ การค้นหารูปภาพตามคำสำคัญ

เปิดแอพรูปภาพให้ฉัน

ถาม Siri พูดบางอย่าง เช่น:

 • “โชว์รูปภาพที่ถ่ายที่รัฐแคลิฟอร์เนีย”

 • “แสดงรูปภาพที่ถ่ายเดือนเมษายน”

 • “โชว์รูปภาพชายทะเลให้ฉัน”

 • “แสดงรูปภาพวันพักร้อน”

 • “โชว์ภาพของอั๋น”

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Siri

 1. คลิกปุ่มค้นหาในแถบเครื่องมือ

  เคล็ดลับ: กดปุ่ม Command-F เพื่อเปิดใช้งานช่องค้นหาอย่างรวดเร็ว

 2. ป้อนข้อความค้นหาในช่องค้นหา

  ขณะที่คุณป้อน คำค้นหาที่แนะนำจะปรากฏด้านล่างช่องค้นหาคุณสามารถป้อนคำได้มากกว่าหนึ่งคำโดยเว้นวรรคระหว่างคำเพื่อค้นหาแบบใช้หลายเกณฑ์ตัวอย่างเช่น การป้อน “แคลิฟอร์เนีย มีนาคม” จะระบุตำแหน่งรูปภาพทั้งหมดที่ถ่ายใน “แคลิฟอร์เนีย” ในเดือน “มีนาคม”

  ช่องค้นหาที่มีเกณฑ์การค้นหาซึ่งแสดงผลการค้นหาที่แนะนำหนึ่งรายการ
 3. คลิกรายการในคำค้นหาที่แนะนำเพื่อดูรูปภาพที่ตรงกัน

  หากต้องการแสดงรูปภาพทั้งหมดของคุณอีกครั้งหลังจากค้นหา ให้คลิก ปุ่มลบ ในช่องค้นหา