macOS High Sierra

ค้นหารายการที่เฉพาะเจาะจงในช่วงเวลาหรืออัลบั้ม

เมื่อคุณดูรูปภาพในช่วงเวลาหรืออัลบั้ม คุณสามารถฟิลเตอร์รูปภาพอย่างรวดเร็วเพื่อให้แสดงรูปภาพที่เฉพาะเจาะจงได้ ตัวอย่างเช่น เฉพาะรูปภาพที่คุณได้แก้ไขไว้ เฉพาะวิดีโอที่คุณได้ทำเครื่องหมายว่าเป็นรายการโปรด หรือรูปภาพใดๆ ที่คุณได้แก้ไขและกำหนดคำสำคัญไว้ว่า “วันเกิด”

เมนูป๊อปอัพการแสดง
  • ดูรูปภาพที่เฉพาะเจาะจงในช่วงเวลาหรืออัลบั้ม:คลิกเมนูป๊อปอัพการแสดง จากนั้นเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

    • ประเภทของรายการที่คุณต้องการดู (รูปภาพ รายการโปรด วิดีโอ แก้ไขแล้ว)

    • คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพของคุณ

คุณสามารถเลือกหลายรายการจากเมนูป๊อปอัพการแสดงเพื่อแสดงเพียงรูปภาพที่คุณต้องการได้