macOS High Sierra

ดูรูปภาพตามตำแหน่ง

หากกล้องของคุณมีความสามารถด้าน GPS (เหมือนกับ iPhone) หรือคุณได้เพิ่มข้อมูล GPS ให้รูปภาพของคุณ รูปภาพจะสามารถแสดงรูปภาพของคุณในแผนที่ได้โดยอัตโนมัติ

หน้าต่างรูปภาพที่แสดงแผนที่โดยมีรูปย่อของรูปภาพที่จัดกลุ่มตามตำแหน่งที่ตั้ง

เปิดแอปรูปภาพให้ฉัน

 1. หากต้องการดูรูปภาพของคุณบนแผนที่ ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก สถานที่ ในแถบด้านข้าง

  • คลิก รูปภาพ ในแถบด้านข้าง แล้วคลิกตำแหน่งที่ตั้งในหัวเรื่องของคอลเลกชั่นหรือช่วงเวลา จากนั้นเลื่อนลงมาที่สถานที่

   หัวเรื่องของช่วงเวลาที่มีตำแหน่งที่ตั้งแสดงอยู่ด้านล่าง
  • คลิก ความทรงจำ ในแถบข้าง แล้วคลิกสองครั้งที่ความทรงจำ จากนั้นเลื่อนลงไปที่ สถานที่

 2. ปฏิบัติตามวิธีการใด ๆ ต่อไปนี้:

  • ดูรูปภาพในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า:คลิกสองครั้งที่รูปย่อของรูปภาพคลิกสองครั้งอีกครั้งเพื่อขยายหรือแสดงเส้นตาราง

   รูปย่อของรูปภาพที่อยู่บนแผนที่
  • ดูรูปภาพอื่นๆ ที่ถ่ายในบริเวณใกล้เคียง:คลิก แสดงรูปภาพใกล้เคียง

  • ซูมเข้าหรือออก:คลิกปุ่มซูมคลิกแล้วกดค้างไว้เพื่อย่อหรือขยายอย่างต่อเนื่อง

   ปุ่มซูมบนแผนที่
  • จัดตำแหน่งบนแผนที่ใหม่:ลาก

  • แสดงแผนที่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน หรือแสดงรูปภาพในเส้นตาราง:คลิก แผนที่ หรือ ดาวเทียม เพื่อแสดงแผนที่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน หรือคลิก เส้นตาราง เพื่อดูรูปย่อของรูปภาพที่รวมกลุ่มตามตำแหน่งที่ตั้ง

   ปุ่มแผนที่ ดาวเทียม และเส้นตาราง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มหรือการเปลี่ยนตำแหน่งของรูปภาพ ให้ดูที่ เพิ่มชื่อ คำอธิบาย และอื่นๆ ไปที่รูปภาพ