macOS High Sierra

ปรับใช้การปรับระดับ

คุณสามารถปรับระดับในรูปภาพเพื่อควบคุมช่วงโทนขาวดำและความต่างระดับสีของรูปภาพคุณสามารถปรับการตั้งค่าสำหรับจุดดำ เงา โทนสีกลาง ไฮไลท์ และจุดขาวคุณยังสามารถเปลี่ยนลักษณะของสีที่เจาะจงได้ (สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน)

รูปภาพก่อนการปรับระดับ
รูปภาพหลังการปรับระดับ
 1. คลิกสองครั้งที่รูปภาพ จากนั้นคลิกปุ่มแก้ไขในแถบเครื่องมือ

 2. คลิก ปรับ ในแถบเครื่องมือ

 3. ในบานหน้าต่างการปรับ ให้คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจากระดับ

 4. ปฏิบัติตามวิธีการใด ๆ ต่อไปนี้:

  • แก้ไขระดับของรูปภาพโดยอัตโนมัติ:คลิกเมนูป๊อปอัพด้านใต้ไอคอนระดับ แล้วเลือก ความสว่าง, RGB หรือสีที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นคลิก อัตโนมัติ

   ตัวควบคุมระดับที่มีคำว่าอัตโนมัติที่ด้านขวาบนสุด
  • ปรับระดับด้วยตนเอง:ลากตัวจับของกราฟความถี่เพื่อดำเนินการปรับที่คุณต้องการกดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วลากขอบจับเพื่อเคลื่อนย้ายทั้งขอบจับด้านบนและด้านล่างพร้อมกัน

   ตัวควบคุมระดับตามฮิสโตแกรม RGB ซึ่งรวมถึง (จากซ้ายไปขวา) จุดดำ เงา โทนสีกลาง ไฮไลท์ และจุดขาว
   • จุดดำ:ปรับจุดตรงพื้นที่สีดำให้เป็นสีดำทั้งหมด (ไม่สามารถเห็นรายละเอียดได้)

   • จุดขาว:ปรับจุดตรงพื้นที่สีขาวให้เป็นสีขาวทั้งหมด

   • เงา:ปรับความสว่างหรือความมืดของเงาเพื่อแสดงรายละเอียดที่คุณต้องการ

   • ไฮไลท์:ปรับไฮไลท์เพื่อความสว่างที่คุณต้องการ

   • โทนสีกลาง:ปรับความสว่างหรือความมืดของพื้นที่โทนสีกลางของรูปภาพ

  • เปลี่ยนการใส่สีของสีที่เจาะจงในรูปภาพ:คลิกเมนูป๊อปอัพด้านใต้ไอคอนระดับ แล้วเลือกสีที่คุณต้องการเปลี่ยนลากตัวจับเพื่อปรับความสว่างหรือความมืดของสีนั้นในรูปภาพ

   การควบคุมระดับและกราฟความถี่สำหรับการเปลี่ยนสีแดงในรูปภาพ
  • เปลี่ยนกราฟความถี่เพื่อแสดงค่าความสว่าง (แทนที่ค่า RGB):คลิกเมนูป๊อปอัพด้านใต้ไอคอนระดับ แล้วเลือก ความสว่างตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเปลี่ยนกราฟความถี่ไปยังค่าความสว่างเมื่อทำงานกับรูปภาพสีดำและสีขาวตัวจับกราฟความถี่ดำเนินการทำงานเช่นเดียวกับเมื่อกราฟความถี่ RGB ปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: คุณยังสามารถลากตัวจับด้านบนของการควบคุมระดับเพื่อเปลี่ยนช่วงของการปรับตัวอย่างเช่น ในการปรับเฉพาะไฮไลท์ให้สว่างที่สุด ให้ย้ายตัวจับด้านบนออกไปทางด้านขวาในการแก้ไขปรับปรุงการปรับ ให้กดปุ่ม Option ค้างไว้ แล้วลากตัวจับด้านล่างโดยย้ายตัวจับทั้งด้านล่างและด้านบนพร้อมกันจนกว่าคุณจะได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ