macOS High Sierra

การแก้ไขรูปภาพบนการ์ด

เมื่อคุณสร้างการ์ด แอพรูปภาพจะมอบเค้าโครงและวางรูปภาพในหน้าของการ์ดโดยอัตโนมัติคุณสามารถเปลี่ยนเค้าโครงของหน้าการ์ดได้ตลอดเวลาคุณยังสามารถเลือกสีพื้นหลังสำหรับหน้าได้

เปิดแอปรูปภาพให้ฉัน

การเปลี่ยนเค้าโครงของการ์ด

 1. คลิกการ์ดที่อยู่ใต้โปรเจ็กต์ในแถบข้าง

 2. คลิก ด้านหน้า ภายในหรือ ด้านหลัง เพื่อเลือกหน้าการ์ดที่คุณต้องการเปลี่ยน

 3. คลิกปุ่มตัวเลือก ในแถบเครื่องมือ

 4. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • การเปลี่ยนการ์ดแบบพับหรือแบบแบน:คลิกเค้าโครงหน้า

   หน้าต่างตัวเลือกเค้าโครงสำหรับการ์ด
  • การเปลี่ยนสีพื้นหลังของการ์ด:คลิกสีพื้นหลัง

การเปลี่ยนขนาดรูปภาพหรือเพิ่มฟิลเตอร์

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดรูปภาพและเปลี่ยนวิธีการปรากฏของรูปภาพในกรอบได้คุณยังสามารถปรับใช้ฟิลเตอร์กับรูปภาพ เช่น การเปลี่ยนสีรูปภาพไปยังสีดำและสีขาว

 1. คลิกการ์ดที่อยู่ใต้โปรเจ็กต์ในแถบข้าง

 2. คลิก ด้านหน้า ภายในหรือ ด้านหลัง เพื่อเลือกหน้าการ์ด (ตัวเลือกหน้าขึ้นอยู่กับประเภทของการ์ดที่คุณสร้าง)

 3. คลิกสองครั้งที่รูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนเพื่อเปิดหน้าต่างตัวเลือกรูปภาพ

  หน้าต่างตัวเลือกรูปภาพสำหรับการ์ด ซึ่งแสดงแถบเลื่อนซูมและครอบตัดที่ด้านล่างสุด และตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ที่ด้านบนสุด
 4. ปฏิบัติตามวิธีการใด ๆ ต่อไปนี้:

  • การปรับใช้ฟิลเตอร์:คลิกฟิลเตอร์

  • การปรับขนาดรูปภาพ:ลากแถบเลื่อนซูมและครอบตัดเพื่อเพิ่มหรือลดขนาดของรูปภาพ แล้วลากรูปภาพเพื่อปรับตำแหน่งรูปภาพภายในกรอบ

  • การพลิกรูปภาพภายในกรอบ:กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกรูปภาพ แล้วเลือก พลิกรูปถ่าย

   เมื่อคุณพลิกรูปภาพ โปรดตระหนักว่าข้อความหรือโลโก้ที่ปรากฏในรูปภาพอาจปรากฏเป็นภาพสะท้อนกลับได้

  • การปรับรูปภาพทั้งรูปให้พอดีภายในกรอบ:กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกรูปภาพ แล้วเลือก ทำให้รูปภาพพอดีกับขนาดกรอบ(คำสั่งนี้ไม่สามารถใช้ได้กับชุดรูปแบบทั้งหมด)

   หากคุณปรับรูปภาพให้พอดีกับในกรอบ ขอบเปล่าอาจปรากฏขึ้นที่ด้านยาวของรูปภาพเพื่อให้ปรับส่วนกว้างของรูปภาพให้พอดีกับกรอบ

การย้ายรูปภาพไปข้างหน้าหรือข้างหลังบนหน้า

เค้าโครงหน้าการ์ดบางอันจะใช้กรอบรูปภาพแบบเหลื่อมทับกันคุณสามารถจัดเรียงรูปภาพที่เหลื่อมทับกันได้โดยการย้ายกรอบไปข้างหน้าและข้างหลัง

 1. คลิกการ์ดที่อยู่ใต้โปรเจ็กต์ในแถบข้าง

 2. คลิก ด้านหน้า ภายในหรือ ด้านหลัง เพื่อเลือกหน้าการ์ด (ตัวเลือกหน้าขึ้นอยู่กับประเภทของการ์ดที่คุณสร้าง)

 3. กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกรูปภาพ แล้วเลือก ย้ายไปด้านหน้า หรือ ส่งไปด้านหลัง