macOS High Sierra

การจัดเรียงรูปภาพบนหน้าสมุด

เมื่อคุณสร้างสมุด แอพรูปภาพจะกำหนดเค้าโครงให้แต่ละหน้าและวางรูปภาพบนหน้าโดยอัตโนมัติคุณสามารถเปลี่ยนเค้าโครงของหน้าได้ตลอดเวลา

เปิดแอปรูปภาพให้ฉัน

การเปลี่ยนเค้าโครงของหน้าสมุด

 1. คลิกสมุดที่อยู่ใต้โปรเจ็กต์ในแถบข้าง

 2. คลิกสองครั้งที่หน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 3. คลิกปุ่ม Option ที่ด้านล่างของหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยน

 4. เลื่อนผ่านเค้าโครงหน้าที่เลือกใช้งานได้ จากนั้นคลิกเค้าโครงหน้าที่คุณต้องการ

  สมุดที่เปิดเป็นหน้าคู่พร้อมหน้าต่างตัวเลือกเค้าโครงที่แสดงอยู่หน้าสมุด

  ชุดรูปแบบสมุดที่คุณใช้จะกำหนดเค้าโครงหน้าที่เลือกใช้งานได้

 5. ในการเปลี่ยนสีพื้นหลัง ให้คลิกสีในแถบสี

การปรับขนาดรูปภาพในกรอบ

คุณสามารถเพิ่มหรือลดขนาดของรูปภาพในกรอบรูปภาพได้

 1. คลิกสมุดที่อยู่ใต้โปรเจ็กต์ในแถบข้าง

 2. คลิกสองครั้งที่หน้าซึ่งมีรูปภาพ

 3. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • การปรับขนาดรูปภาพ:คลิกสองครั้งที่รูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงลากแถบเลื่อนซูมและครอบตัดเพื่อเพิ่มหรือลดขนาดของรูปภาพ แล้วลากรูปภาพเพื่อปรับตำแหน่งรูปภาพภายในกรอบ

  • การปรับรูปภาพทั้งรูปให้พอดีภายในกรอบ:กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกรูปภาพ แล้วเลือก ทำให้รูปภาพพอดีกับขนาดกรอบ(คำสั่งนี้ไม่สามารถใช้ได้กับชุดรูปแบบทั้งหมด)

   หากคุณปรับรูปภาพให้พอดีกับในกรอบ ขอบเปล่าอาจปรากฏขึ้นที่ด้านยาวของรูปภาพเพื่อให้ปรับส่วนกว้างของรูปภาพให้พอดีกับกรอบ

  • การพลิกรูปภาพภายในกรอบ:กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกรูปภาพ แล้วเลือก พลิกรูปถ่าย

   เมื่อคุณพลิกรูปภาพ โปรดตระหนักว่าข้อความหรือโลโก้ที่ปรากฏในรูปภาพอาจปรากฏเป็นภาพสะท้อนกลับได้

การปรับใช้ฟิลเตอร์หรือขอบกับรูปภาพ

คุณสามารถปรับใช้ฟิลเตอร์กับรูปภาพในสมุดได้ฟิลเตอร์เหล่านี้ปรับใช้เฉพาะกับรูปภาพในสมุดเท่านั้น และรูปภาพนั้นจะปรากฏเฉพาะในคลังรูปภาพของคุณในเค้าโครงหน้าบางเค้าโครง คุณยังสามารถเพิ่มพื้นที่ขอบและคำบรรยายภาพให้กับรูปภาพได้

 1. คลิกสมุดที่อยู่ใต้โปรเจ็กต์ในแถบข้าง

 2. คลิกสองครั้งที่หน้าซึ่งมีรูปภาพ

 3. คลิกสองครั้งที่รูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 4. คลิกฟิลเตอร์หรือขอบเพื่อปรับใช้กับรูปภาพตัวเลือกขอบไม่มีให้ใช้ในชุดรูปแบบบางรายการ

  หน้าต่างตัวเลือกรูปภาพพร้อมตัวเลือกขอบที่ด้านบนสุด

เคล็ดลับ: ในการหมุน ปรับคุณภาพ ตกแต่ง หรือแก้ไขรูปภาพที่ใช้ในสมุด ให้คลิก แก้ไขรูปภาพ เพื่อเปิดเครื่องมือการแก้ไขการแก้ไขใดๆ ที่คุณดำเนินการจะถูกปรับใช้ทุกที่ที่รูปภาพปรากฏ รวมถึงในคลังรูปภาพของคุณ และโปรเจ็กต์อื่นๆ ที่ใช้รูปภาพ

การย้ายรูปภาพไปข้างหน้าหรือข้างหลังบนหน้า

เค้าโครงหน้าบางเค้าโครงจะใช้กรอบรูปภาพแบบเหลื่อมทับกันคุณสามารถจัดเรียงรูปภาพที่เหลื่อมทับกันได้โดยการย้ายกรอบไปข้างหน้าและข้างหลัง

 1. คลิกสมุดที่อยู่ใต้โปรเจ็กต์ในแถบข้าง

 2. คลิกสองครั้งที่หน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 3. กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกรูปภาพ แล้วเลือก ย้ายไปด้านหน้า หรือ ส่งไปด้านหลัง