macOS High Sierra

ภาพรวมของคลังรูปภาพของระบบ

เมื่อคุณใช้แอพรูปภาพครั้งแรก ให้คุณสร้างคลังใหม่หรือเลือกคลังที่คุณต้องการใช้คลังนี้จะกลายเป็นคลังรูปภาพระบบของคุณโดยอัตโนมัติแม้ว่าคุณสามารถใช้คลังรูปภาพได้หลายคลังในแอพรูปภาพ แต่คลังรูปภาพระบบเป็นคลังเดียวเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงบริการ iCloud รวมถึงคลังรูปภาพ iCloud การแชร์รูปภาพ iCloud และการสตรีมรูปภาพของฉันนอกจากนี้ บางแอพของ Apple และแอพของผู้ผลิตรายอื่นยังสามารถเข้าถึงคลังรูปภาพระบบของคุณโดยใช้หน้าต่างเลือกสื่อ

ตามค่าเริ่มต้น คลังรูปภาพระบบของคุณจะจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์รูปภาพใน Mac ของคุณ แต่คุณสามารถย้ายคลังรูปภาพระบบไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นใน Mac ของคุณได้ หรือจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก

คำเตือน: ถ้าคลังรูปภาพอยู่บนไดรฟ์ภายนอก อย่าสำรองข้อมูลไดรฟ์โดยใช้ Time Machine สิทธิ์สำหรับคลังรูปภาพของคุณอาจขัดแย้งกับสิทธิ์สำหรับการสำรองข้อมูลผ่าน Time Machine

หากคุณต้องการ คุณสามารถสร้างคลังเพิ่มเติมและจัดเก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งใดๆ ใน Mac ของคุณหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกอย่างไรก็ตาม โปรดจำสิ่งเหล่านี้:

  • คุณสามารถทำงานกับรูปภาพโดยครั้งละหนึ่งคลังเท่านั้นในการทำงานกับรูปภาพในคลังอื่น คุณต้องสลับไปยังคลังนั้น

  • หากคุณสลับไปยังคลังหนึ่งนอกจากคลังรูปภาพระบบ การเปลี่ยนแปลงที่คุณดำเนินการจะไม่แสดงในคลังรูปภาพ iCloud เนื่องจากคลังรูปภาพ iCloud จะเชื่อมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงจากคลังรูปภาพระบบของคุณเท่านั้นหากคุณสร้างคลังอื่นๆ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคลังได้สำรองข้อมูลโดยใช้ Time Machine

  • คุณสามารถสลับไปยังคลังอื่นและกำหนดคลังให้เป็นคลังรูปภาพระบบเมื่อคุณกำหนดคลังรูปภาพระบบใหม่ คุณต้องเปิดบริการ iCloud ในการตั้งค่าแอพรูปภาพอีกครั้งเมื่อคุณเปิดคลังรูปภาพ iCloud หลังจากกำหนดคลังรูปภาพระบบใหม่ รูปภาพที่จัดเก็บใน iCloud จะผสานกับรูปภาพในคลังรูปภาพระบบใหม่เมื่อเนื้อหาจากคลังรูปภาพระบบใหม่ได้อัพโหลดไปยัง iCloud แล้ว คลังจะเลิกผสานไม่ได้ การพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนที่จะเปลี่ยนคลังรูปภาพระบบของคุณจึงถือเป็นความคิดที่ดี

ตามค่าเริ่มต้น ไฟล์ทั้งหมดที่คุณนำเข้าไปยังแอพรูปภาพจะถูกจัดเก็บไว้ในคลังรูปภาพปัจจุบันหากคุณต้องการ คุณสามารถตั้งค่าแอพรูปภาพเพื่อทิ้งไฟล์ที่คุณนำเข้าไว้ในตำแหน่งที่ตั้งเดิมของไฟล์ (ตัวอย่างเช่น ในอุปกรณ์เก็บข้อมูล) และไม่จัดวางไฟล์ไว้ในคลังสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนแปลงรูปภาพที่จัดเก็บไฟล์ของคุณ

คำเตือน: ในการหลีกเลี่ยงการลบหรือการสร้างความเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจแก่คลังรูปภาพ อย่าเปลี่ยนเนื้อหาของคลังใน Finder

เปิดแอพรูปภาพให้ฉัน