macOS High Sierra

การเปลี่ยนแปลงรูปภาพที่จัดเก็บไฟล์ของคุณ

เมื่อคุณนำเข้ารูปภาพและวิดีโอลงในแอพรูปภาพ รูปภาพและวิดีโอเหล่านั้นจะถูกคัดลอกและจัดเก็บไว้ในคลังรูปภาพหากคุณต้องการ คุณสามารถจัดเก็บรูปภาพและวิดีโอภายนอกคลังรูปภาพ (ตัวอย่างเช่น ในโฟลเดอร์ใน Mac ของคุณหรือในไดรฟ์ภายนอก) และยังคงดูรูปภาพและวิดีโอเหล่านั้นในแอพรูปภาพได้ไฟล์ที่จัดเก็บภายนอกคลังของคุณเรียกว่า ไฟล์ที่อ้างอิงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์อ้างอิง ให้ดูที่ รูปภาพของฉันอยู่ที่ไหน

ไฟล์ที่อ้างอิงจะไม่อัพโหลดและจัดเก็บในคลังรูปภาพ iCloud โดยอัตโนมัติ และไฟล์ที่อ้างอิงจะไม่สำรองข้อมูลตามไฟล์ที่เหลือของคุณเมื่อคุณสำรองข้อมูลคลังรูปภาพของคุณ ซึ่งคุณต้องสำรองข้อมูลด้วยตนเองหากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการสำรองข้อมูลไฟล์ที่อ้างอิงด้วยตนเอง คุณสามารถย้ายหรือรวมข้อมูลไฟล์ไว้ในคลังของคุณได้

เปิดแอพรูปภาพให้ฉัน

การจัดเก็บไฟล์ที่นำเข้าภายนอกคลังรูปภาพ

  1. เลือก รูปภาพ > การตั้งค่า จากนั้นคลิก ทั่วไป

  2. เลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมาย “คัดลอกรายการไปยังคลังแอพรูปภาพ”

    ทีนี้เมื่อคุณนำเข้ารูปภาพและวิดีโอ แอพรูปภาพจะทิ้งไฟล์ไว้ในตำแหน่งที่ตั้งเดิม แล้วเข้าถึงรูปภาพและวิดีโอเป็นไฟล์ที่อ้างอิง

การคัดลอกไฟล์ที่อ้างอิงไว้ในคลังรูปภาพ

คุณสามารถคัดลอกไฟล์ที่อ้างอิงไว้ในคลังรูปภาพของคุณ ซึ่งสำรองข้อมูลไฟล์ได้ง่ายดายยิ่งขึ้นและรวมไว้ในคลังรูปภาพ iCloud ของคุณโดยอัตโนมัติ

  1. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการย้ายไปยังคลังรูปภาพ

  2. เลือก ไฟล์ > รวมข้อมูล

  3. คลิก คัดลอก