macOS High Sierra

การดู บันทึก หรือลบไฟล์แนบ

มีหลากหลายวิธีในการทำงานกับไฟล์แนบในข้อความที่คุณได้รับ

เปิดเมลให้ฉัน

ดูไฟล์แนบ

ปฏิบัติตามวิธีการใด ๆ ต่อไปนี้:

  • การเปิดไฟล์แนบที่แสดงเป็นไอคอน:คลิกสองครั้งหรือคลิกลงน้ำหนักที่ไอคอนไฟล์แนบเปิดในแอพอื่น เช่น การแสดงตัวอย่าง หรือ ตัวแก้ไขข้อความ

  • การแสดงตัวอย่างไฟล์แนบ (โดยไม่ต้องเปิด):เลือกไฟล์แนบ แล้วกดปุ่ม Space barหรือเลื่อนตัวชี้ไปอยู่เหนือส่วนหัวของข้อความ คลิกปุ่มแนบ จากนั้นเลือก ดูแบบผ่านๆหากต้องการแสดงตัวอย่างไฟล์แนบเป็นสไลด์โชว์แบบเต็มหน้าจอ ให้กดปุ่ม Option ค้างไว้เมื่อคุณเลือกคำสั่งดูแบบผ่านๆคุณยังสามารถคลิกลงน้ำหนักที่ไฟล์แนบเพื่อแสดงตัวอย่างได้อีกด้วย

  • แสดงไฟล์แนบเป็นไอคอน:กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกไฟล์แนบที่แสดงอยู่ในข้อความ (เช่น เอกสาร PDF หนึ่งหน้า) จากนั้นเลือก ดูเป็นไอคอน จากเมนูทางล้ดในการแสดงไฟล์แนบอีกครั้ง ให้กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ไฟล์แนบ จากนั้นเลือก ดูตรงนี้

แอพเมลจะดาวน์โหลดไฟล์แนบที่คุณได้รับโดยอัตโนมัติตามตัวเลือกที่คุณได้ตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าข้อมูลบัญชีในแอพเมล

การบันทึกไฟล์แนบ

ปฏิบัติตามวิธีการใด ๆ ต่อไปนี้:

  • เลื่อนตัวชี้ไปอยู่เหนือส่วนหัวของข้อความ แล้วคลิกปุ่มแนบ เลือก บันทึกทั้งหมด หรือคลิกชื่อของไฟล์แนบ จากนั้นเลือกที่ที่จะบันทึกไฟล์หรือเลือก ไฟล์ > บันทึกไฟล์แนบ

  • ลากไฟล์แนบมาไปยังเดสก์ท็อปเพื่อบันทึกไว้ที่บนเดสก์ท็อป

ตามค่าเริ่มต้น เมลจะบันทึกไฟล์แนบไว้ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดที่มีให้ใช้งานใน Dockหากต้องการระบุให้โฟลเดอร์อื่นเป็นค่าเริ่มต้น ให้เลือก เมล > การตั้งค่า คลิก ทั่วไป แล้วเลือกโฟลเดอร์

การลบไฟล์แนบ

  • เลือก ข้อความ > เอาไฟล์แนบออก ข้อความจะยังคงอยู่ในกล่องเมล และใส่คำอธิบายประกอบไว้เพื่อบ่งบอกว่าไฟล์แนบทั้งหมดถูกนำออกด้วยตนเองสำหรับบัญชี IMAP นอกจากนี้ไฟล์แนบจะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์เมลและไม่สามารถดึงข้อมูลได้

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณลบข้อความที่มีไฟล์แนบ ไฟล์แนบนั้นจะถูกลบออกไปด้วย หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ ให้เลือก เมล > การตั้งค่า คลิก ทั่วไป แล้วคลิกเมนูป๊อปอัพ “เอารายการดาวน์โหลดที่ไม่ได้แก้ไขออก” จากนั้นเลือกตัวเลือกเมลจะไม่ลบไฟล์แนบที่คุณได้บันทึกไว้

หากคุณส่งหรือส่งต่อรูปภาพหรือเอกสาร PDF ที่คุณได้รับไปยังบุคคลอื่น ๆ คุณสามารถ ทำเครื่องหมายไฟล์แนบ ด้วยความเห็น การวาด หรือลายเซ็นก่อนที่คุณจะส่ง