macOS High Sierra

โทรกลับไปที่การโทร FaceTime ล่าสุดหรือการโทรที่ไม่ได้รับ

คุณสามารถโทรกลับไปยังสายโทร FaceTime ล่าสุดได้อย่างรวดเร็ว (รวมถึงสายที่คุณไม่ได้รับ) จากแอพ FaceTime, ศูนย์การแจ้งเตือน, แอพเตือนความจำ หรือ Dock

  • โทรกลับจาก FaceTime:คลิก วิดีโอ หรือ เสียง จากหน้าต่าง FaceTime เพื่อดูรายการสายโทร FaceTime ล่าสุดที่คุณได้โทรออก รับสาย หรือปฏิเสธจากนั้นคลิกปุ่มสายโทรแบบวิดีโอ หรือปุ่มสายโทรแบบเสียง ถัดจากสายโทร (หรือใช้ Touch Bar)

  • โทรกลับไปยังสายที่ไม่ได้รับจากศูนย์การแจ้งเตือน:คลิกไอคอนศูนย์การแจ้งเตือน ในแถบเมนู จากนั้นคลิก การแจ้งเตือน แล้วคลิกสายโทรที่ต้องการในรายการสายที่ไม่ได้รับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ รับหรือหยุดการแจ้งเตือน

  • โทรกลับจากรายการเตือนความจำ:คลิกที่ลิงก์ในรายการเตือนความจำของ FaceTime

  • โทรกลับจาก Dock:กด Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ไอคอน FaceTime จากนั้นคลิกสายโทรที่ต้องการใต้ สายโทรล่าสุด

    ถ้าคุณไม่เห็นไอคอน FaceTime ใน Dock คุณสามารถเพิ่มได้

ดูเพิ่มเติมใช้ Touch Bar