macOS High Sierra

ข้อกำหนดในการใช้ FaceTime

สิ่งที่จำเป็นในการโทร FaceTime

ถ้าต้องการโทร FaceTime แบบเสียงหรือผ่านจอภาพบน Mac ของคุณ คุณต้อง:

 • เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (โดยใช้ Wi-Fi หรือข้อมูลเซลลูลาร์)

 • โปรดลงชื่อเข้า FaceTime ด้วยApple IDของคุณ

  ถ้าคุณไม่มี Apple ID ให้ไปที่เว็บไซต์บัญชี Apple ID เพื่อลงทะเบียนใช้งานฟรี

 • มีไมโครโฟนในตัวเครื่องหรือที่เชื่อมต่อไว้ สำหรับการโทร FaceTime แบบวิดีโอ คุณยังต้องมีกล้องในตัวเครื่องหรือที่เชื่อมต่อไว้ด้วยเช่นกัน

สิ่งที่เพื่อนของคุณต้องมีเพื่อรับสายโทร FaceTime

คนที่คุณกำลังต่อการโทร FaceTime แบบวิดีโอต้องลงชื่อเข้า FaceTime อยู่และมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

 • Mac ที่ติดตั้ง FaceTime และมีกล้องและไมโครโฟนในตัวหรือที่เชื่อมต่อไว้

 • iPhone 4 หรือ iPod touch (รุ่นที่ 4) ที่ใช้ iOS 4.1 ขึ้นไป

 • iPhone 4S ขึ้นไป

 • iPad 2 ขึ้นไป

ผู้ที่คุณกำลังโทรหาผ่านการโทร FaceTime แบบเสียงจะต้องลงชื่อเข้า FaceTime ไว้ก่อนแล้วและมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

 • Mac ที่มี OS X v10.9.2 ขึ้นไป และมีไมโครโฟนในตัวหรือที่เชื่อมต่อไว้

 • อุปกรณ์ iOS ที่มี iOS 7 ขึ้นไป

สิ่งที่คุณต้องมีเพื่อโทรออกและรับสายใน Mac ของคุณ

ในการโทรออกและรับสายโทรศัพท์บนเครื่อง Mac ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ให้แน่ใจ:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูโทรออกและรับสายใน Mac ของคุณที่