เซิร์ฟเวอร์การจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MDM) ของ Apple Business Manager ที่แสดงการมอบหมายอุปกรณ์

มอบหมายอุปกรณ์ที่ซื้อ

หลังจากที่คุณซื้ออุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถมอบหมายไปยัง Apple Business Manager ได้โดยอัตโนมัติ

เพิ่มและจัดการอุปกรณ์ของคุณ

ซื้อเนื้อหาโดยใช้ "แอพและหนังสือ" ใน Apple Business Manager

ซื้อเนื้อหาจำนวนมาก แล้วมอบหมายไปยังอุปกรณ์

ซื้อแอพและหนังสือจำนวนมาก จากนั้นมอบหมายไปยังอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้พนักงานของคุณใช้ได้ คุณยังสามารถมอบหมายแอพจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งไปยังอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งได้ด้วย

เลือกซื้อเนื้อหา

สามารถสร้างตำแหน่งที่ตั้งใหม่ได้อย่างง่ายดาย

เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งสำหรับสำนักงานทั้งหมดในองค์กรของคุณ

สร้างตำแหน่งที่ตั้งให้สำนักงานแต่ละแห่งได้อย่างง่ายดาย แล้วมอบหมายผู้จัดการให้สำหรับตำแหน่งที่ตั้งแต่ละแห่ง

สร้างตำแหน่งที่ตั้ง

หากต้องการเรียกดูคู่มือผู้ใช้ Apple Business Manager ให้แตะที่สารบัญด้านบนของหน้า

เป็นประโยชน์ไหม
จำกัดอักขระ: 250
จำกัดอักขระสูงสุดไม่เกิน 250
ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็น