บริการช่วยเหลือสำหรับการช่วยการเข้าถึงของ Mac

หัวข้อ แหล่งข้อมูล และตัวเลือกการติดต่อทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับการช่วยการเข้าถึงของ Mac

คู่มือสำหรับการควบคุมสวิตช์และคีย์บอร์ดสำหรับการช่วยการเข้าถึง

การควบคุมสวิตช์และคีย์บอร์ดสำหรับการช่วยการเข้าถึงจะช่วยให้คุณสามารถใช้อุปกรณ์แบบประยุกต์ (เช่น สวิตช์หรือจอยสติ๊ก) หรือเทคโนโลยีติดตามการเคลื่อนไหวของศีรษะหรือสายตาเพื่อโต้ตอบกับรายการต่างๆ บนหน้าจอ และควบคุม Mac ของคุณได้

หัวข้อที่แนะนำ

แหล่งข้อมูล