บริการช่วยเหลือสำหรับการช่วยการเข้าถึงของ Mac

หัวข้อ แหล่งข้อมูล และตัวเลือกการติดต่อทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับการช่วยการเข้าถึงของ Mac

คู่มือสำหรับการควบคุมสวิตช์และแป้นพิมพ์การช่วยการเข้าถึง

การควบคุมสวิตช์และแป้นพิมพ์การช่วยการเข้าถึงช่วยให้คุณใช้อุปกรณ์แบบประยุกต์ (เช่น สวิตช์หรือจอยสติ๊ก) หรือเทคโนโลยีการติดตามศีรษะหรือสายตาเพื่อโต้ตอบกับรายการต่างๆ บนหน้าจอ และควบคุม Mac ของคุณ

หัวข้อที่แนะนำ

แหล่งข้อมูล