บริการช่วยเหลือสำหรับการช่วยการเข้าถึงของ Mac

คู่มือสำหรับการควบคุมสวิตช์และแป้นพิมพ์การช่วยการเข้าถึง

การควบคุมสวิตช์และแป้นพิมพ์การช่วยการเข้าถึงจะช่วยให้คุณสามารถใช้อุปกรณ์แบบประยุกต์ (เช่น สวิตช์หรือก้านควบคุม) หรือเทคโนโลยีติดตามการเคลื่อนไหวของศีรษะหรือสายตาเพื่อโต้ตอบกับรายการต่างๆ บนหน้าจอ และควบคุม Mac ของคุณได้

หัวข้อที่แนะนำ

แหล่งข้อมูล