เขียนและตอบกลับข้อความอีเมลในแอพเมลบน Mac ของคุณ

ดูวิธีการเขียน ตอบกลับ และส่งต่อข้อความอีเมลในแอพเมล

เขียนและส่งข้อความอีเมล

 1. คลิกข้อความใหม่ ในแถบเครื่องมือของแอพเมล หรือเลือกข้อความใหม่จากเมนูไฟล์
 2. ส่งข้อความโดยการป้อนชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือชื่อกลุ่มในช่องถึง 
 3. พิมพ์หัวเรื่องในช่องที่มีให้ แล้วพิมพ์ข้อความในเนื้อหาด้านล่าง
 4. ใช้ปุ่มที่ด้านบนสุดของหน้าต่างข้อความเพื่อเพิ่มอิโมจิ, เพิ่มไฟล์แนบ, เปลี่ยนแบบอักษรและรูปแบบข้อความ และอื่นๆ 
 5. หากต้องการส่งข้อความ ให้คลิกส่ง 

หากคุณปิดข้อความโดยไม่ส่ง ระบบจะแจ้งให้คุณบันทึกข้อความเป็นฉบับร่าง ฉบับร่างจะถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์แบบร่างในแถบด้านข้าง 

 


ตอบกลับข้อความหรือส่งต่อ

 • หากต้องการตอบกลับผู้ส่ง ให้คลิกตอบกลับ  ในแถบเครื่องมือ 
 • หากต้องการตอบกลับทุกคนในอีเมลแบบกลุ่ม ให้คลิกตอบกลับทั้งหมด  
 • หากต้องการส่งต่อข้อความไปยังผู้รับใหม่ ให้คลิกส่งต่อ 

เมื่อคุณพร้อมที่จะส่งข้อความ ให้คลิกส่ง 

 


ทำเครื่องหมายบนไฟล์แนบ

ใช้ทำเครื่องหมายเพื่อวาดหรือพิมพ์บนไฟล์ PDF หรือรูปภาพที่แนบ หลังจากเพิ่มไฟล์แนบลงในข้อความของคุณ แล้วให้คลิกที่ไอคอนเมนูมุมขวาบนของไฟล์แนบ แล้วเลือกทำเครื่องหมาย หน้าต่างการทำเครื่องหมายจะมีเครื่องมือดังต่อไปนี้

 • สเก็ตช์ : สร้างภาพวาดแบบอิสระ
 • รูปร่าง  : เพิ่มรูปร่าง เช่น สี่เหลี่ยม วงรี เส้น และลูกศร ใช้การซูม  รูปร่างเพื่อขยายและดึงดูดความสนใจไปยังส่วนต่างๆ ของไฟล์แนบ
 • ข้อความ  :  เพิ่มข้อความ
 • เซ็น : เพิ่มลายเซ็นของคุณ

มุมมองการทำเครื่องหมาย


วันที่เผยแพร่: