วิ่งพร้อม Apple Watch ของคุณ

รับประโยชน์สูงสุดจากการวิ่งด้วย Apple Watch และดูวิธีประหยัดพลังงานในระยะยาว 

วิธีเริ่มต้นออกกำลังกายด้วยการวิ่ง

 1. เปิดแอพออกกำลังกาย  
 2. เลื่อนไปที่วิ่งกลางแจ้งหรือวิ่งในร่ม 
 3. แตะปุ่มเพิ่มเติมไอคอนเพิ่มเติมเพื่อตั้งเป้าหมายแคลอรี่ ระยะทาง หรือเวลา หากต้องการตั้งค่าการแจ้งเตือนเวลาเฉลี่ยต่อระทางสำหรับการวิ่งกลางแจ้ง ให้เลื่อนลง แตะตั้งการแจ้งเตือนหรือตั้งเวลาของคุณ แล้วเลือกค่าเฉลี่ย การหมุนล้อ หรือปิด
 4. แตะ เริ่ม
 5. รอการนับถอยหลังสามวินาที หากต้องการข้ามการนับถอยหลัง ให้แตะหน้าจอ

หากต้องการตรวจสอบความคืบหน้าของคุณ ให้ตรวจสอบหน้าปัดนาฬิกา การแจ้งเตือนเวลาเฉลี่ยต่อระยะทางใช้งานได้กับการวิ่งกลางแจ้งเท่านั้น

วิธีหยุดการวิ่งชั่วคราว

หากต้องการหยุดการวิ่งชั่วคราว ให้กดทั้ง Digital Crown และปุ่มด้านข้างพร้อมกัน หากต้องการดำเนินการต่อ ให้กดทั้งสองปุ่มอีกครั้ง

คุณยังสามารถตั้งค่าการวิ่งออกกำลังกายในร่มและกลางแจ้ง เพื่อให้หยุดพักการทำงานโดยอัตโนมัติขณะที่คุณหยุดเคลื่อนไหว

 • บน Apple Watch ของคุณ ให้เปิดแอพการตั้งค่า แล้วแตะออกกำลังกาย > การหยุดพักวิ่งโดยอัตโนมัติ
 • บน iPhone ให้เปิดแอพ Apple Watch แตะแท็บ Apple Watch ของฉัน แล้วแตะออกกำลังกาย > การหยุดพักวิ่งโดยอัตโนมัติ 

วิธีสิ้นสุดการออกกำลังกาย

ปัดไปทางขวา จากนั้นแตะปุ่มสิ้นสุดไอคอนสิ้นสุดการออกกำลังกาย เมื่อสิ้นสุดการออกกำลังกาย Apple Watch จะแสดงข้อมูลสรุปการออกกำลังกายของคุณ หากต้องการดูเพิ่มเติม ให้ตรวจสอบประวัติการออกกำลังกายของคุณในแอพกิจกรรมบน iPhone

วิธีติดตามความคืบหน้าของคุณ

ปรับแต่งตัววัดที่คุณเห็นขณะคุณออกกำลังกาย และดูข้อมูลการออกกำลังกายที่ผ่านมา 

เลือกตัววัดที่จะติดตาม

 1. ใน iPhone ให้เปิดแอพ Apple Watch 
 2. แตะแท็บ Apple Watch ของฉัน แล้วแตะออกกำลังกาย > มุมมองการออกกำลังกาย 
 3. แตะตัววัดหลายเป้าหมายหรือตัววัดหนึ่งเป้าหมาย 
  • หากคุณเลือกตัววัดหลายเป้าหมาย คุณจะสามารถเลือกตัววัดได้สูงสุดห้าตัววัดสำหรับการออกกำลังกายแต่ละประเภท แตะวิ่งกลางแจ้งหรือวิ่งในร่ม แล้วแตะแก้ไข เพิ่มหรือลบตัววัด หรือแตะปุ่มจัดลำดับใหม่ค้างไว้ ไอคอนหีบเพลงเพื่อเปลี่ยนลำดับ
  • หากคุณเลือกตัววัดหนึ่งเป้าหมาย คุณจะสามารถหมุน Digital Crown เพื่อเลื่อนดูตัววัดทั้งหมดในระหว่างการออกกำลังกายได้

ตัวชี้วัดเหล่านี้ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อการวิ่งโดยเฉพาะ คุณต้องตั้งค่าตัววัดหลายตัวจึงจะเห็นตัวเลือกเหล่านี้

 • ไมล์การหมุนล้อจะแสดงเวลาเฉลี่ยต่อระยะทางของระยะทางที่ผ่านมาแล้ว
 • ความเร็วรอบขาปั่นจะแสดงจำนวนก้าวต่อนาที
 • ระดับความสูงที่ทำได้จะแสดงการเพิ่มขึ้นของระดับความสูงตลอดการออกกำลังกาย

ดูเส้นทางของคุณ

 1. บน iPhone ของคุณ ให้เปิดแอพกิจกรรม
 2. แตะแท็บการออกกำลังกาย
 3. แตะการออกกำลังกายที่คุณต้องการดู จากนั้นเลื่อนลง
 4. แตะแผนที่ สีต่างๆ จะแสดงเวลาเฉลี่ยต่อระยะทาง โดยสีเขียวเร็วสุด และสีแดงช้าสุด

หากต้องการดูเส้นทาง คุณต้องมี Apple Watch Series 2 หรือใหม่กว่า หรือมี iPhone ของคุณติดตัวระหว่างการออกกำลังกาย คุณยังต้องเปิดการติดตามเส้นทางด้วย โดยขณะอยู่บน iPhone ให้ไปที่การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง แล้วแตะการออกกำลังกาย Apple Watch จากนั้นแตะในระหว่างใช้แอพ

เตรียมพร้อมสำหรับการวิ่งทางไกล

ด้วย Apple Watch คุณสามารถเลือกวิธีเตรียมตัวสำหรับการวิ่งระยะไกล เช่น มาราธอน ดูตัวเลือกของคุณด้านล่างนี้

บรรลุผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

วันที่เผยแพร่: