โมดูลการเข้ารหัส Apple FIPS v9.0 สำหรับ ARM (iOS 12, tvOS 12, watchOS 5 และเฟิร์มแวร์ T2)

เรียนรู้เกี่ยวกับโมดูลการเข้ารหัสลับสองชนิด: Apple CoreCrypto Module v9.0 สำหรับ ARM และ Apple CoreCrypto Kernel Module v9.0 สำหรับ ARM (iOS 12, tvOS 12, watchOS 5, และเฟิร์มแวร์ T2)

ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าหรือกำหนดค่าโมดูลการเข้ารหัส ซึ่งได้แก่ Apple CoreCrypto Module v9.0 สำหรับ ARM และ Apple CoreCrypto Kernel Module v9.0 สำหรับ ARM ให้อยู่ใน "โหมด FIPS" เพื่อให้เป็นไปตาม FIPS 140-2 ระดับ 2 บนอุปกรณ์ที่ใช้งาน iOS 12, tvOS 12, watchOS 5 และเฟิร์มแวร์ T2

สำหรับคำแนะนำทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้งานโมดูลที่เหมาะสม โปรดดูที่ คู่มือบทบาทเจ้าหน้าที่เข้ารหัสสำหรับ ARM ที่เป็นไปตาม FIPS 140-2 Compliance for ARM (iOS 12, tvOS 12, watchOS 5 และเฟิร์มแวร์ T2) (PDF)

ระบบปฏิบัติการอื่นๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย การตรวจสอบ และคำแนะนำ

วันที่เผยแพร่: