การรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สำหรับ watchOS

บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลอ้างอิงสำหรับการรับรองผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ การตรวจสอบการเข้ารหัส และคำแนะนำด้านความปลอดภัยสำหรับแพลตฟอร์ม watchOS

นอกเหนือจากใบรับรองทั่วไปที่ระบุในที่นี่แล้ว อาจมีการออกใบรับรองอื่นๆ เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดความปลอดภัยเฉพาะของบางประเทศ

ติดต่อเราได้ที่ security-certifications@apple.com หากคุณมีคำถาม

เอกสารต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์ได้ในบริบทที่มีการรับรองและการตรวจสอบเหล่านี้

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับใบรับรองสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับบริการอินเทอร์เน็ตของ Apple โปรดดูที่

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับใบรับรองสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่นของ Apple โปรดดูที่

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับใบรับรองสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการของ Apple โปรดดูที่

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์และส่วนประกอบของเฟิร์มแวร์ที่เกี่ยวข้อง โปรดดูที่

การตรวจสอบโมดูลการเข้ารหัส

ใบรับรองการตรวจสอบความสอดคล้อง FIPS 140-2/-3 ทั้งหมดของ Apple อยู่บนเว็บไซต์ CMVP Apple มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในการตรวจสอบโมดูล CoreCrypto User และ CoreCrypto Kernel สำหรับเผยแพร่หลักแต่ละครั้งของระบบปฏิบัติการ การตรวจสอบความสอดคล้องนี้สามารถดำเนินการได้ในเวอร์ชั่นสุดท้ายของโมดูลที่เผยแพร่และส่งอย่างเป็นทางการแล้วก่อนการเผยแพร่ OS ต่อสาธารณะเท่านั้น 

CMVP จะคงสถานะการตรวจสอบความถูกต้องของโมดูลการเข้ารหัสที่อยู่ในรายการแยกกันสี่รายการโดยขึ้นอยู่กับสถานะปัจจุบันของโมดูลเหล่านั้น โมดูลอาจเริ่มต้นในรายชื่อการดำเนินงานที่กำลังทดสอบ จากนั้นดำเนินการต่อในรายชื่อโมดูลที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว โมดูลเหล่านั้นจะปรากฏในรายชื่อโมดูลการเข้ารหัสที่ตรวจสอบแล้ว และหลังจากผ่านไปห้าปี จะถูกย้ายไปที่รายการ "เก่า"

ในปี 2020 CMVP ได้ใช้มาตรฐานสากล ISO/IEC 19790 เป็นพื้นฐานสำหรับ FIPS 140-3

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบ FIPS 140-2/-3 โปรดดู ความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม Apple

  หมายเลขใบรับรอง CMVP ชื่อโมดูล ชนิดโมดูล SL วันที่ตรวจสอบ เอกสาร
พื้นที่ผู้ใช้ watchOS 6, พื้นที่เคอร์เนล และ Secure Key Store (sepOS) กำลังอยู่ระหว่างการทดสอบ โปรดตรวจสอบรายชื่อการดำเนินงานที่กำลังทดสอบและรายชื่อโมดูลที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

watchOS 5

บน Apple Watch Series 1, Apple Watch Series 3 และ Apple Watch Series 4

3438 Apple CoreCrypto Kernel Module v9.0 สำหรับ ARM SW 1 2019-04-23
3433 Apple CoreCrypto User Module v9.0 สำหรับ ARM SW 1 2019-04-11
3523 Apple Secure Key Store Cryptographic Module v9.0
(sepOS)
HW 2 2019-09-10

watchOS 4

บน Apple Watch Series 1 และ Apple Watch Series 3

3148 Apple CoreCrypto User Module v8.0 สำหรับ ARM SW 1 2018-03-09

2018-05-22

2018-07-06
3147 Apple CoreCrypto User Module v8.0 สำหรับ ARM SW 1 2018-03-09

2018-05-17

2018-07-03
3223 Apple CoreCrypto User Module v8.0 สำหรับ ARM HW 1 2019-09-10

การรับรองเกณฑ์ทั่วไป (CC)

โดยทั่วไปแล้ว NIAP จะคงการประเมินไว้บนรายการผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกันเป็นเวลาสองปีหลังจากมีการตรวจสอบว่าเป็นไปตามนโยบายการบำรุงรักษาการประกันในปัจจุบัน พอร์ทัล CC อาจเก็บผลิตภัณฑ์ไว้บนรายการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองไว้ได้เป็นเวลาห้าปี 

พอร์ทัลเกณฑ์ทั่วไปจะระบุรายการใบรับรองที่สามารถรับรู้ร่วมกันภายใต้องค์กรการจัดการรับรองเกณฑ์ทั่วไป (CCRA)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองเกณฑ์ทั่วไป โปรดดู ความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม Apple

วันที่เผยแพร่: