MacBook Pro, iPad Pro, iPhone 12 Pro, Apple TV และ Apple Watch

ฮาร์ดแวร์

ผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่ปลอดภัยเริ่มจากรากฐานฮาร์ดแวร์ที่ปลอดภัย ด้วยเหตุนี้อุปกรณ์ Apple ที่ใช้ iOS, iPadOS, macOS, tvOS หรือ watchOS จึงมีการออกแบบความสามารถด้านความปลอดภัยลงในซิลิคอน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองด้านฮาร์ดแวร์ของ Apple

ไอคอนที่แสดงแทนระบบปฏิบัติการของ iPhone, iPod touch, Mac และ iPad

ระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิบัติการของ Apple ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถด้านความปลอดภัยเหล่านี้อย่างเต็มที่ โดยมีพื้นฐานมาจากประสิทธิภาพจากฮาร์ดแวร์ของ Apple การรับรองความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการครอบคลุมกระบวนการเริ่มต้นระบบ รายการอัปเดตซอฟต์แวร์ และการทำงานอย่างต่อเนื่องของระบบปฏิบัติการ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองระบบปฏิบัติการ

ไอคอนของสามแอปที่ Apple ให้บริการ: แอปเมล, Safari และแอปรายชื่อ

ซอฟต์แวร์

แอปที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการของ Apple สามารถใช้ความสามารถในการดูแลความปลอดภัยที่อุปกรณ์มีให้ได้ การรับรองซอฟต์แวร์ให้การรับประกันว่าแอปของ Apple จะใช้งานความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองด้านซอฟต์แวร์

ไอคอนสำหรับหกบริการของ Apple: Apple School Manager, Siri, iMessage, iCloud, FaceTime และ Apple Business Manager

บริการ

Apple มีการรับรองความปลอดภัยสำหรับบริการต่างๆ จำนวนมากของบริษัทเองเพื่อให้การรับประกันด้านความปลอดภัยแก่ผู้อื่น การรับรองครอบคลุมถึงตัวควบคุมความปลอดภัยที่ใช้ในสภาพแวดล้อมศูนย์ข้อมูลและตัวควบคุมที่เป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตความปลอดภัยของบริการเหล่านี้ที่ Apple

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองด้านบริการ

ในการเลือกดูเนื้อหาการรับรองความปลอดภัยและศูนย์การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ให้คลิกสารบัญที่ด้านบนสุดของหน้า

เป็นประโยชน์ไหม
จำกัดอักขระ: 250
จำกัดอักขระสูงสุดไม่เกิน 250
ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็น