การรับรองความปลอดภัยสำหรับ Apple T2

บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลอ้างอิงสำหรับการรับรองผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ การตรวจสอบการเข้ารหัส และคำแนะนำด้านความปลอดภัยสำหรับฮาร์ดแวร์ T2 และเฟิร์มแวร์

นอกเหนือจากใบรับรองทั่วไปที่ระบุไว้ที่นี่ ใบรับรองอื่นๆ อาจออกเพื่อแสดงถึงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเฉพาะสำหรับบางตลาด 

ติดต่อเราได้ที่ security-certifications@apple.com หากคุณมีคำถาม

เอกสารต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์ได้ในบริบทที่มีการรับรองและการตรวจสอบเหล่านี้

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับใบรับรองสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับบริการอินเทอร์เน็ตของ Apple โปรดดูที่

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับใบรับรองสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่นของ Apple โปรดดูที่

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับใบรับรองสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการของ Apple โปรดดูที่

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์และส่วนประกอบของเฟิร์มแวร์ที่เกี่ยวข้อง โปรดดูที่

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือการปิดช่องโหว่สำหรับอุปกรณ์ Apple โปรดดูที่

การตรวจสอบโมดูลการเข้ารหัส

ใบรับรองการตรวจสอบความสอดคล้อง FIPS 140-2/-3 ทั้งหมดของ Apple อยู่บนเว็บไซต์ CMVP Apple มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในการตรวจสอบโมดูล CoreCrypto User และ CoreCrypto Kernel สำหรับเผยแพร่หลักแต่ละครั้งของระบบปฏิบัติการ การตรวจสอบความสอดคล้องนี้สามารถดำเนินการได้ในเวอร์ชั่นสุดท้ายของโมดูลที่เผยแพร่และส่งอย่างเป็นทางการแล้วก่อนการเผยแพร่ OS ต่อสาธารณะเท่านั้น 

CMVP จะคงสถานะการตรวจสอบความถูกต้องของโมดูลการเข้ารหัสที่อยู่ในรายการแยกกันสี่รายการโดยขึ้นอยู่กับสถานะปัจจุบันของโมดูลเหล่านั้น โมดูลอาจเริ่มต้นใน Implementation Under Test List จากนั้นดำเนินการต่อใน Modules in Process List เมื่อตรวจสอบแล้ว โมดูลจะปรากฏบนรายการโมดูลการเข้ารหัสที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว และหลังจากนั้นห้าปี โมดูลจะถูกย้ายไปยังรายการ "ประวัติ"

ในปี 2020 CMVP ได้ใช้มาตรฐานสากล ISO/IEC 19790 เป็นพื้นฐานสำหรับ FIPS 140-3

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบ FIPS 140-2/-3 โปรดดู ความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม Apple

  หมายเลขใบรับรอง CMVP ชื่อโมดูล ชนิดโมดูล SL วันที่ตรวจสอบ เอกสาร
โปรดตรวจสอบ Implementation Under Test List และ Modules in Process List สำหรับโมดูลที่กำลังทดสอบ/ตรวจสอบอยู่ในปัจจุบัน
เฟิร์มแวร์ T2: 16P374

(การเผยแพร่ OS ปี 2018)
3438 Apple CoreCrypto Kernel Module v9.0 สำหรับ ARM SW 1 2019-04-23
เฟิร์มแวร์ T2: 16P374

(การเผยแพร่ OS ปี 2018)
3433 Apple CoreCrypto User Module v9.0 สำหรับ ARM SW 1 2019-04-11
sepOS สำหรับฮาร์ดแวร์ T2: 16P374

(การเผยแพร่ OS ปี 2018)
3523

Apple Secure Key Store Cryptographic Module v9.0

(sepOS)

HW 2 2019-09-10
เฟิร์มแวร์ T2: 15P2064

(การเผยแพร่ OS ปี 2017)
3148 Apple CoreCrypto User Module v8.0 สำหรับ ARM SW 1 2018-03-09

2018-05-22

2018-07-06
เฟิร์มแวร์ T2: 15P2064

(การเผยแพร่ OS ปี 2017)
3147 Apple CoreCrypto Kernel Module v8.0 สำหรับ ARM SW 1 2018-03-09

2018-05-17

2018-07-03
sepOS สำหรับฮาร์ดแวร์ T2: 15YP2064

(การเผยแพร่ OS ปี 2017)
3223 Apple Secure Key Store Cryptographic Module v1.0

(sepOS)
HW 1 2019-09-10
วันที่เผยแพร่: