การรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบ และคำแนะนำสำหรับ iOS

บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลอ้างอิงสำหรับการรับรองผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ การตรวจสอบการเข้ารหัส และคำแนะนำด้านความปลอดภัยสำหรับแพลตฟอร์ม iOS ติดต่อเราได้ที่ security-certifications@apple.com หากคุณมีคำถาม

การตรวจสอบโมดูลการเข้ารหัส

สามารถดูใบรับรองการตรวจสอบความสอดคล้อง FIPS 140-2 ทั้งหมดของ Apple ได้ที่หน้าผู้จำหน่าย CMVP Apple ทุ่มเททำงานเพื่อการตรวจสอบโมดูล CoreCrypto และ CoreCrypto Kernel ในการเผยแพร่หลักแต่ละครั้งของ iOS การตรวจสอบนี้สามารถดำเนินการได้ในเวอร์ชั่นสุดท้ายของโมดูลที่เผยแพร่และส่งอย่างเป็นทางการแล้วก่อนการเผยแพร่ OS ต่อสาธารณะเท่านั้น ขณะนี้ CMVP รักษาสถานะการตรวจสอบของโมดูลการเข้ารหัสที่อยู่ในรายการแยกกันสองรายการโดยขึ้นอยู่กับสถานะปัจจุบันของโมดูลเหล่านั้น โมดูลเริ่มต้นใน Implementation Under Test List จากนั้นดำเนินการต่อใน Modules in Process List

iOS 12

การตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (โมดูลที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

iOS 11

การตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง
เวอร์ชั่นก่อนหน้า

iOS เวอร์ชั่นก่อนหน้าเหล่านี้มีใบรับรองโมดูลการเข้ารหัสและเก็บถาวรไว้แล้วในตอนนี้

  • iOS 10
  • iOS 9
  • iOS 8
  • iOS 7

คู่มือการกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัย

องค์กรที่มุ่งเน้นความปลอดภัยจะมีคู่มือที่มีการกำหนดและผ่านการตรวจสอบมาเป็นอย่างดี เพื่อแนะนำวิธีการกำหนดค่าแพลตฟอร์มแบบต่างๆ สำหรับการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับ คู่มือการกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยจะให้ภาพรวมของคุณสมบัติต่างๆ ใน macOS และ iOS ที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มการปกป้อง ซึ่งเรียกว่า "การปิดช่องโหว่ให้กับอุปกรณ์ของคุณ" รัฐบาลทั่วโลกร่วมมือกับ Apple และพัฒนาคู่มือที่ออกแบบมาเพื่อให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะสำหรับการรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

หากต้องการใช้คู่มือเหล่านี้ คุณต้องเป็นผู้ใช้ที่มีประสบการณ์หรือผู้ดูแลระบบ มีความคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ และมีความรู้ในการใช้งานเครื่องมือการจัดการสำหรับแพลตฟอร์มเป้าหมาย หากมีความคุ้นเคยกับแนวคิดของระบบเครือข่ายขั้นพื้นฐานจะเป็นประโยชน์อย่างมาก คำแนะนำบางอย่างในคู่มือนี้มีความซับซ้อน และการดำเนินการใดๆ ที่คลาดเคลื่อนไปจากนี้อาจทำให้เกิดผลเสียหรือทำให้การป้องกันลดลงได้ โปรดทดสอบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามที่ดำเนินการกับการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณอย่างถี่ถ้วน ก่อนที่จะนำไปแจกจ่าย

เรียนรู้เพิ่มเติมใน คู่มือความปลอดภัย iOS (PDF)

เยอรมนี (BSI)
คู่มือความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับ iOS (Grundschutz iOS)
คู่มือการดำเนินการ iOS (Umsetzungshinweise iOS)

สหราชอาณาจักร (NCSC)
คำแนะนำ EUD สำหรับ iOS และ macOS

สหรัฐอเมริกา (DISA, NIST, NSA)
Apple iOS 12 STIG
SCAP-on-Apple
CIS: iOS

ออสเตรเลีย (ASD)
คู่มือการปิดช่องโหว่ของ iOS
คู่มือการปิดช่องโหว่ของ iOS (PDF)
คู่มือการปิดช่องโหว่ของ iOS (iBook)

นิวซีแลนด์ (GCSB)
คู่มือการปิดช่องโหว่ของ iOS
คู่มือการปิดช่องโหว่ของ iOS (PDF)
คู่มือการปิดช่องโหว่ของ iOS (iBook)

การรับรองความปลอดภัย

รายการรับรองของ Apple ที่แจ้งต่อสาธารณะ กำลังใช้งาน และเสร็จสมบูรณ์แล้ว

การรับรอง ISO 27001 และ 27018

Apple ได้รับใบรับรอง ISO 27001 และ ISO 27018 ในด้านระบบการจัดการความปลอดภัยข้อมูลสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนา และการปฏิบัติงานที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์และการบริการต่อไปนี้ ซึ่งก็คือ Apple School Manager, iCloud, iMessage, FaceTime, Apple ID ที่ได้รับการจัดการ, Siri และ iTunes U ที่สอดคล้องกับเอกสารแสดงมาตรการที่นำมาใช้งาน v2.2 ระบุวันที่ 5 พฤศจิกายน 2018 Apple ได้รับการรับรองว่าปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO จาก British Standards Institution เว็บไซต์ BSI มีการรับรองสำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 27001 และ ISO 27018

Common Criteria Certification

เป้าหมายตามที่ระบุไว้โดยชุมชน เกณฑ์ทั่วไป คือ ชุดมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ที่ให้การประเมินผลความสามารถในการรักษาความปลอดภัยที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการประเมินว่าคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ตรงตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยอิสระนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ามากขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีขึ้น

ประเทศและภูมิภาคที่เป็นสมาชิกเห็นพ้องต้องกันที่จะยอมรับการรับรองผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีความมั่นใจในระดับเดียวกัน ทางองค์กรการจัดการรับรองเกณฑ์ทั่วไป (CCRA) ซึ่งสมาชิกภาพพร้อมกับระดับความลึกและความกว้างของโปรไฟล์การคุ้มครองยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เป็นประจำทุกปี เพื่อรับมือกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ข้อตกลงนี้อนุญาตให้นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ดำเนินการรับรองภายใต้หนึ่งในแบบแผนการอนุญาตใดๆ ที่มีอยู่

โปรไฟล์การป้องกัน (Protection Profile - PP) ก่อนหน้าจะถูกจัดเก็บไว้ และได้เริ่มถูกแทนที่ด้วยการพัฒนาของโปรไฟล์การป้องกันตามเป้าหมาย ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาและสภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจง ด้วยความพยายามร่วมกันเพื่อรับประกันถึงการรับรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องในหมู่สมาชิก CCRA ทั้งหมด ชุมชนด้านเทคนิคสากล (International Technical Community - iTC) จึงเดินหน้าผลักดันการพัฒนา PP ในอนาคตทั้งหมด และการปรับปรุงโปรไฟล์การป้องกันเชิงร่วมมือ (Collaborative Protection Profile - cPP) ซึ่งได้รับการพัฒนาจากจุดเริ่มต้นที่มีความเกี่ยวข้องกับหลายๆ แผน

Apple เริ่มพยายามที่จะดำเนินการรับรองภายใต้การปรับโครงสร้างเกณฑ์ทั่วไปใหม่นี้พร้อมด้วย PP ที่เลือก โดยเริ่มต้นในช่วงต้นปี 2015 ด้านล่างนี้คือการรับรองของ Apple ที่แจ้งต่อสาธารณะ กำลังใช้งาน และเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

iOS 12

 

โปรไฟล์การป้องกัน

VID

การสิ้นสุด

อุปกรณ์เคลื่อนที่

PP_MD_v3.1

10937

2019.03

MDM Agent

EP_MDM_Agent_v3.0

10937

2019.03

WLAN Agent

PP_WLAN_CLI_EP_v1.0

10937

2019.03

VPN Client

MOD_VPN_CLI_V2.1

10937

2019.03

ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น (รายชื่อ)

PP_APP_v1.2

10961

2019.02

เบราเซอร์ (Safari)

PP_APP_v1.2

PP_APPWEBBROWSER_EP_v2.0

10960

ETA: 2019.06

ลิงก์ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการประเมิน

iOS 11

 

โปรไฟล์การป้องกัน

VID

การสิ้นสุด

อุปกรณ์เคลื่อนที่

PP_MD_v3.1

10851

2018.03.30

MDM Agent

EP_MDM_Agent_v3.0

10851

2018.03.30

WLAN Agent

PP_WLAN_CLI_EP_v1.0

10851

2018.03.30

VPN Client

PP_VPN_IPSEC_CLIENT_V1.4

10876

2018.05.10

ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น (รายชื่อ)

PP_APP_v1.2

10915

2018.09.13

เบราเซอร์ (Safari)

PP_APP_v1.2

PP_APPWEBBROWSER_EP_v2.0

10916

2018.11.09

เวอร์ชั่นก่อนหน้า

iOS เวอร์ชั่นก่อนหน้าเคยมีใบรับรอง ซึ่งได้รับการเก็บถาวรไว้แล้วในตอนนี้

  • iOS 10
  • iOS 9

การปรับปรุงเวอร์ชั่นหลักที่มีการเผยแพร่ในโปรไฟล์การป้องกันโดยชุมชนเกณฑ์ทั่วไป โดยทั่วไปแล้วคาดว่าจะเป็นไปตามจังหวะเวลา 12-18 เดือน พร้อมการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงข้อกำหนดการทำงานด้านการรักษาความปลอดภัย (Security Functional Requirement - SFR)

ภายใต้พอร์ทัลเกณฑ์ทั่วไป คุณสามารถดูรายการที่สมบูรณ์ของ โปรไฟล์การป้องกัน (PP), โปรไฟล์การป้องกันเชิงร่วมมือ (cPP) พร้อมกับวันที่มีผลบังคับใช้ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหารายการเหล่านี้ได้ที่ใต้แบบแผนที่คุณเลือก เช่น National Information Assurance Partnership - ความร่วมมือในการประกันข้อมูลแห่งชาติ (NIAP) ซึ่งเป็นแบบแผนของสหรัฐอเมริกา

รับรองสำหรับการใช้ในหน่วยงานรัฐ

ข้อมูลจากประเทศและภูมิภาคที่ได้รับรองอุปกรณ์สำหรับการใช้ในหน่วยงานรัฐ

รัฐบาลออสเตรเลีย

ตามเนื้อหาสรุปจากหน้า รายการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการประเมิน (Evaluated Products List หรือ EPL) จะมีข้อมูลดังนี้

Australian Signals Directorate (ASD) จะรักษารายการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการประเมิน (Evaluated Products List หรือ EPL) ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ICT ที่ประเมินโดย ASD สำหรับการใช้ในหน่วยงานภาครัฐของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ผลิตภัณฑ์: iOS 9
ชนิดของผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เคลื่อนที่
สถานะของผลิตภัณฑ์: เสร็จสมบูรณ์
ระดับการประกัน: ประเมินโดย ASD
เวอร์ชั่น 9.3.5 หรือสูงกว่า
คู่มือ: PDF

รัฐบาลสหราชอาณาจักร

ตามเนื้อหาสรุปจากหน้าการประกันผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ - ผลิตภัณฑ์ระดับรักษาความปลอดภัย (Commercial Product Assurance - products at foundation grade) ของ NCSC จะมีข้อมูลดังนี้

CPA จะทำการประเมินผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้วางจำหน่ายทั่วไปและผู้พัฒนาของผลิตภัณฑ์นั้น โดยจะทำการประเมินผ่านการรักษาความปลอดภัยที่เผยแพร่ได้และมาตรฐานด้านการพัฒนา ผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการประเมินได้อย่างสมบูรณ์จะได้รับการรับรอง Foundation Grade (ผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัย) ซึ่งหมายความว่า ผลิตภัณฑ์ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถปฏิบัติการด้านความปลอดภัยเชิงพาณิชย์ได้ดีและเหมาะสมกับการลดสิ่งแวดล้อมที่เป็นภัยให้น้อยลงได้

  • การรับรองของ CPA มีระยะเวลา 2 ปี และอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์สามารถอัพเดทได้ในระหว่างช่วงเวลาการรับรองหากมีช่องโหว่เกิดขึ้นและจำเป็นต้องอัพเดท 
  • การรับรองของ CPA ได้รับการยอมรับโดยแคตตาล็อกของ NATO และได้รับการยอมรับให้เป็นการประเมินที่จำเป็นสำหรับแคตตาล็อกของ EU
  • Foundation Gradeสามารถอธิบายได้เพิ่มเติมโดย NCSC

รัฐบาลเยอรมัน

ตามที่ระบุในหน้าการสื่อสารในระบบเคลื่อนที่:

ภาพรวม

สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตมอบประโยชน์ต่างๆ ทั้งสำหรับชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว และได้กลายเป็นคู่หูที่ต้องมีติดตัวในทุกสถานการณ์ของชีวิต อย่างไรก็ตาม เมื่อต้องจัดการกับข้อมูลสำคัญ การใช้ IT และเทคโนโลยีการสื่อสารในระบบเคลื่อนที่มักแลกมาด้วยการสูญเสียความปลอดภัย

โซลูชั่นการสื่อสารในระบบเคลื่อนที่ที่ปลอดภัยสำหรับการใช้ในการบริหารงานของรัฐต้องปฏิบัติตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของงานระบบเคลื่อนสมัยใหม่เสมอ ตลอดจนข้อกำหนดความปลอดภัยระดับสูงที่เป็นผลมาจากการประมวลผลข้อมูลสำคัญ

เพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษาความปลอดภัยสำหรับการบริหารงานของรัฐ เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องสรรหาผู้ให้บริการหลายราย ข้อมูลโดยละเอียดระบุไว้อยู่ในโบรชัวร์ "งานในระบบเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย: คำจำกัดความของปัญหา ข้อกำหนดทางเทคนิค และโซลูชั่นตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ในการบริหารงานของรัฐ"

SecurePIM Government SDS

ระบบปฏิบัติการ: iOS

อนุญาตสูงสุดถึง VS-NfD

ผู้ผลิต: virtual solution AG

อุปกรณ์ iOS รุ่นล่าสุด (iPhone, iPad จาก iOS เวอร์ชั่น ≥ 12)

รัฐบาลสหรัฐอเมริกา

จากที่ได้กล่าวถึงไว้ในหน้าCommercial Solutions for Classified (โซลูชั่นเชิงพาณิชย์สำหรับข้อมูลลับ หรือ CSfC) จะมีข้อมูลดังนี้

ลูกค้ารัฐบาลสหรัฐฯ มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นในการใช้งานเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในเชิงพาณิชย์ที่ทันสมัยที่สุดในท้องตลาดโดยทันที ภายในระบบรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (National Security System - NSS) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจ ดังนั้น คณะกรรมการประกันข้อมูล (Information Assurance Directorate - IAD) ของหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติ/บริการรักษาความปลอดภัยส่วนกลาง (NSA/CSS) จึงกำลังพัฒนาวิธีการใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อให้สามารถส่งมอบโซลูชั่น IA ได้ทันเวลามากขึ้นสำหรับความต้องการของลูกค้าที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

โปรแกรมโซลูชั่นเชิงพาณิชย์สำหรับข้อมูลลับ (CSfC) ของ NSA/CSS ได้รับการจัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยให้สามารถนำผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์มาใช้ในโซลูชั่นแบบมีเลเยอร์สำหรับการป้องกันข้อมูลลับของ NSS ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำการสื่อสารได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานเชิงพาณิชย์ ในโซลูชั่นที่สามารถนำมาใช้งานจริงในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือน ไม่ใช่เป็นปีๆ

สภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นความลับซึ่งต้องการปรับใช้โซลูชั่นของ Apple มีเพิ่มมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน แต่ก็ถูกระงับด้วยเหตุผลด้านการรับรองผลิตภัณฑ์ ด้วยความพยายามของ Apple เพื่อให้ได้การรับรองเกณฑ์ทั่วไปในส่วนของโปรไฟล์การป้องกันที่ระบุไว้ข้างต้น จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของ Apple ปรากฏอยู่ในรายการ และมีอยู่ใน รายชื่อส่วนประกอบของ CSfC

เมื่อการรับรองเกณฑ์ทั่วไปเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ Apple ได้เริ่มต้นด้วยโปรไฟล์การป้องกันที่เกี่ยวข้องแต่ละโปรไฟล์แล้ว คอมโพเนนต์ของ Apple ที่สอดคล้องกันก็จะถูกส่งเพื่อขอรับการรับรองในรายชื่อส่วนประกอบของ CSfC และถูกเพิ่มเข้าไว้ในตารางด้านล่าง

รายชื่อส่วนประกอบของ CSfC

ผลิตภัณฑ์ Apple ต่อไปนี้สามารถใช้ในโซลูชั่น CSfC ได้

เพิ่มอุปกรณ์ Apple ไปที่รายการผลิตภัณฑ์

สภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นของรัฐบาลที่ต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของ Apple เป็นไปตามโครงการของรัฐบาลเช่นเดียวกันกับ CPA, EPL และ CSfC มีเพิ่มมากขึ้น หากคุณเป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตในโปรแกรมโซลูชั่นของรัฐบาลของคุณที่คล้ายคลึงกับ CSfC ของ NSA และสนใจขอบรรจุผลิตภัณฑ์ของ Apple เข้าไว้ในรายชื่อส่วนประกอบของคุณที่เทียบเท่า โปรดติดต่อเราที่ security-certifications@apple.com

ระบบปฏิบัติการอื่นๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย การตรวจสอบ และคำแนะนำ

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: